Tømt

Navnet

Tømt. Udt. tømmt. ― Tømpt RB. 257. Tompt St. 8. 1578. Thømpt 1593. 1600.1/1. Tømbt 1723.

Sideform af tupt f., se Indl. S. 82.

Brukere

Hovor Christoffersøn ( - 1625 - 1625 - )

Hovor er nevnt som bruker av Tømt i Kråkstad fra 1625? til 1625?.

Marte [på] Tømt ( - 1629 - 1630 - )

Marte er nevnt som bruker av Tømt i Kråkstad fra 1629 til 1630.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Tømt Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 157
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Tømt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 37
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 30 dr aff Marte Thømpt i Kroegstad Sougenn for hun for nogen Rambtiid siden begick leigermaall i hindes Encke sede med en persohn Nauffnlig Asgudt Halduorsenn som wahr beslegtiget till hindes forrige Mand Hoffuer Chrestophersen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
14/5 1631 Fogderegnskap Follo 1630-1631 Anamit 13 dr 21 ß 1 alb aff Suennd Wsbye och Gunder Thømbt i Krogstad Prestegield for di med hugh och slagh haffuer Offuerfaldet welb: her Stadtholders Shøette Naffnlig Jacob Olsen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 14. mai 1631.