Kubberød

Navnet

Kubberød med Odderød. Udt. ku`bberø. ― 1) Kubberrødt St. 38 b. Kopperød 1593. Kuberød 1599. 1612. Kubberød 1603. 1/1. 2) Oddarud RB. 224. Odderud Reg. 64, 1402. Auderrødt ,38">St. 38 b. Odderudh 1578. Odderød 1593. Aadderud 1599. Aaderud 1603.1/1. Odderød 1612. Var selvstændig Gaard endnu 1723.

Kubberød maa være Kobbaruð, af Mandsnavnet Kobbi, se Id No. 86 og Rygge No. 25. ― Oddaruð er sandsynlig sms. med Mandsnavnet Oddi. Dette er en Sideform til Oddr og var almindeligt paa Island; Exempler findes dog ogsaa i Norge (DN. I 502 VII 319). Jfr. Hobøl No. 82.

Brukere

Peder Halvorsøn ( - 1611 - 1639 - )

Peder er nevnt som bruker av Kubberød på Jeløy fra 1611 til 1639.

Jon [på] Kubberød ( - 1640 - 1645)

Jon er nevnt som bruker av Kubberød på Jeløy fra 1640 til 1645.

Ole [på] Kubberød ( - 1647 - )

Ole er nevnt som bruker av Kubberød på Jeløy fra 1647 til 1647.

Tore [på] Kubberød ( - 1648 - 1656 - )

Tore er nevnt som bruker av Kubberød på Jeløy fra 1648 til 1656.

Anne Cathrine Kübke ( - 1801 - )

Anne Cathrine er nevnt som eier og bruker av Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Tjenestefolk

Tore [på] Kubberød ( - 1637 - 1638 - )

Tore er nevnt som tjenestedreng på Kubberød på Jeløy fra 1637 til 1638.

Claus Johannessøn ( - 1801 - )

Claus er nevnt blant tjenestefolk på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Hans Christian Hanssøn ( - 1801 - )

Hans Christian er nevnt blant tjenestefolk på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Elisabeth Sprechenhaus ( - 1801 - )

Elisabeth er nevnt blant tjenestefolk på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Gunhild Marie Wærenskiold ( - 1801 - )

Gunhild Marie er nevnt blant tjenestefolk på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Inger Dorte Olsdatter ( - 1801 - )

Inger Dorte er nevnt blant tjenestefolk på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Husmenn

Hans Helgesøn ( - 1801 - )

Hans er nevnt som husmann på Kubberød på Jeløy fra 1801 til 1801.

Andre

Halvor [på] Kubberød ( - 1631 - )

Halvor er nevnt som bosatt på Kubberød på Jeløy fra 1631 til 1631.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Kubberød med Odderød Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side 353
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Bøtelagt for manglende malmkjørsel til Akershus: Peder Kubberud - 1 dr. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
4/11 1612 Knektepenger 1612 Per Kuberud betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Peder Kuberød betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Per Kuberud betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Peder Kubberød betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1617 Krigsmunisjonspenger 1617 Peder Kubberøe betaler 3 ½ dr 1 ½ ort 2 sk i krigsmunisjonspenger 1617. RA, RK, Lensregnskap, Krigsmunisjonspenger: Verne Kloster, 1617, udatert.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Peder Kuberødt betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Peder Kuberøed betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
10/5 1619 Lensregnskap Verne Kloster 1618-1619 Peder Kubberød betaler 1 rd for ikke å ha møtt til pålagt kongelig skyssferd. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, 1/5 1618 til 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Peder Kuberud betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Peder Kuberud i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Peder Kuberud betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1623 Landskatt 1623 Peder Kubberød i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Peder Kubberød betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Peder Kuberød er 1624 oppført med 1 skippund 2 ½ lispund Salt i Kuberød, ½ skippund Mel i Helloer i Aas sogn, 6 lispund Salt i Nørder Aas paa Jeløen og ½ skippund Salt i Nees sammesteds. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Peder Kubberødtt betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Peder Kubberødt er 1625 oppført med 1 skippund 2 ½ lispund Salt i Kuberød, ½ skippund Mel i Helder i Aaßß sogn, 6 lispund Salt i Nørder Aas paa Jeløen og ½ skippund Salt i Nees sammesteds. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Peder Kuberød i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Peder Kuberudt betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Peder Kuberød betaler 1 ½ daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Peder Kuberøed i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Peder Kuberød betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Peder Kuberudt betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Per Kuberud i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
Ellingård 31/10 1628 Riksarkivets diplomsamling Jakob Tronvika, Kristoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød og Laurits Alby, Erland Kase og Oluf Tronvika på vegne av seg selv og sin mor Ingrid Refsnes gjør vitterlig at de etter krav fra Jens Bjelke til Austrått angir hvilke rettigheter de har i Dorte Juels, Jens Bjelkes svigermor, gods i Søndre og Mellom Tronvika på Jeløya. De inngår avtale med Jens Bjelke om bruk av saltkjelen. Medutstedt av Peder Lauridssøn og Jens Kristenssøn, rådmenn i Fredrikstad. (Jakob Tronvik, Christoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød, Lars Alby, Erland Kase, Ole Halvorsøn Tronvik, Ingrid Refsnes, Jens Bjelke, Dorte Juel, Peder Larssøn, Jens Christensøn, Guttorm Bentsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 31. oktober 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Peder Kuberud i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Peder Kuberød betaler ½ rd i garnisonsskatt 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Peder Kuberødh betaler 3 rd i landskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Peder Kuberud betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Peder Kuberød i Rygge Sogenn betaler 2 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Peder Kuberud betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Peder Kuberud betaler 2 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 3 dr aff Halduord Kuberød i Rygge Sogenn i saggefald for leiemoll med Hans egen Høstrug før dj bleff Egtte Vigtt till sammen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
28/12 1631 Landskatt 1631 Peder Kubberøed i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Peder Kuberud betaler 2 dr i landskatt for fullgård i 1632. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Peder Kuberud betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Peder Kuberud betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1633. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
1634 Bygningsskatt 1634 Peder Kuberød betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
8/11 1634 Landskatt 1634 Peder Kuberød i Ryge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Peder Kubberuud i Rygge Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Peder Kuberud er 1636 oppført med ½ skipd Mel i Aaß prestegield, ½ skipd Salt i Neeß i Rygge sogenn og 1 skipd 2 ½ lispd Salt i Kuberud. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Peder Kuberud betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Peder Kuberøed betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Peder Kuberøed er 1637 oppført med ½ skipd Mel i Aas prestegield, ½ skipd Salt i Nees i Ryge sogen og 1 skipd 2 ½ lispd Salt i Kuberøed. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Peder Kuberud betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Peder Kuberøed i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Thorre i Kuberøed i Rygge Sogenn betaler 1 ort i landskatt 1637 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Peder Kuerød i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Thorre i Kuberøed i Rygge Sogen betaler ½ ort i landskatt 1637 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Peder Kuberød er 1638 oppført med ½ skipd Mel i Aas prestegield, ½ skipd Salt i Nees i Ryge sogen og ½ skipd 2 ½ lispd Salt i Kuberød. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Peder Kuberød betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Thorre i Kuberud i Rygge Sogen betaler ½ ort i landskatt 1638 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Peder Kubberud i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
13/5 1639 Bygningsskatt 1639 Peder Kuberøed betaler 60 sk i bygningsskatt for full-gård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1639, datert 13. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Peder Kuberøed i Rygge Sogenn er 1639 oppført med ½ schipund Miell og 1 schipund Saltt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler 0 dr i båtsmannsskatt 1639 for fullgård for hans dreng er Vdschreffuet J Ko: Ma: Thieniste. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 ½ dr i landskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Peder Kubberøed i Rygge Sogenn er 1640 oppført med 1 Skippund Saltt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Peder och Joen Kubberøed i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Peder Kubberød i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Peder Kubberød i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Peder Kubberøed i Rygge Sogenn er 1641 oppført med 1 Schippund 1 fring Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Peder och Joen Kubberud i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Peder Kubberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Peder Kubberøed i Rygge Sogenn er 1642 oppført med 1 Schippund 3 Lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Peder och Joen Kubberøed i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
Bakke stevnestue 10/2 1643 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn i Rygge sogn avsier dom på Bakke stevnestue. Hans Erikssøn, fogd over Onsøy len, møter på vegne av Jens Bjelke til Austrått med stevning over Jens Odderød og Peder Kubberød på Jeløya angående bruk av fergestedet ved Tronvika. Framlagt rikens stevning datert Akershus 31. oktober 1642, brev fra Sigvard Gabriel til Kambo datert Verne kloster 4. september 1642, supplikk fra Jakob, Kristoffer og Halvor Tronvika til Jens Bjelke datert Moss 14. september 1642 med Jens Bjelkes tilsvar datert Ellingård 17. september 1642, supplikk fra Jens Odderød og Peder Kubberød til Jens Bjelke datert Moss 26. januar 1643 med Jens Bjelkes svar datert Ellingård 8. februar 1643. (Hans Jørgensøn, Hans Erikssøn, Jens Bjelke, Jens Nilssøn Odderød, Peder Halvorsøn Kubberød, Sigvard Gabrielsøn Akeleye, Jakob Tronvik, Christoffer Tronvik, Halvor Pedersøn Tronvik, Jon Løken, Jens Gipsen, Christoffer Opstad, Morten Røer, Bent Fresjer, Kjønnik Keder?, fogd Hans Kjellsøn, bondelensmann Jakob Bakke, Knut Tronvik, Hågen Knutsøn Tronvik, Tommes Bøkker Tronvik, Ole Halvorsøn Refsnes, Tarald Olsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 10. februar 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Peder Kuberøed i Rygge Sogenn er 1643 oppført med 1 schippd 2 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Joenn Kuberøed i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Joenn Kuberøed i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Peder Kuberud i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Joenn Kuberøed i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Joen Kuberød i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
2/4 1645 Rosstjeneste 1645 Joen Kuberøed i Moes och Rygge Sogen betaler 1 dr 14 ½ ß i Rosstjeneste og er 1645 oppført med 1 schippund 3 lispd Salt i Kuberøed i Rygge sogen RA, RK, Lensregnskap, Rosstjeneste, Verne kloster len, Halvannet år til 1645, datert 2. april 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Joenn Kuberød i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1645 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Kubberøed i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1646 for fullgård Liger slett øde och boer ingen folch eller besider paa. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Olluff Kuberøedt i Rygge Sogen betaler 5 dr 1 & i kontribusjonsskatt 1647 for fullgård av 1 schippd 15 lispd salt Bøeger sielff. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Thoerre Kuberøedt i Rygge Sogen betaler 5 dr 1 & i kontribusjonsskatt 1648 for fullgård av 1 ½ schippd 1 fxring salt Bone goedtz. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Thorre Kuberøed i Rygge Sogen betaler 4 dr i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Kuberøedt i Rygge Soggenn som Thoerrer Boer schylder till Welb: Siguardt Gabriell 1 schipd salt med bøexell och ½ pund 2 fxring Salt till en Boende i Rachestad Sogen, betaler 4 dr i kontribusjonsskatt 1650 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.
1650 Båhus Festning Jonsok og Mikkelsmesse 1650 Thor Kubberød betaler 1 rd i skatt til Båhus festning 1650. RA, RK, Lensregnskap, Skatt til Båhus Festning: Verne Kloster, Jonsok og Mikkelsmesse 1650, udatert.
Dilling 8/11 1653 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn avsier dom på Dilling tingstue. Jakob Ingvadssøn, sorenskriver i Onsøy len, møtte på vegne av Jens Bjelke til Austrått med stevning over Karen Kase, Anders Fuglevik, Sven sagmester på sin hustrus vegne, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter og Oluf Refsnes med sin hustru angående en sak om saltverket ved Tronvika. Framlagt stattholderstevning datert Akershus 20. november [oktober] 1653, kontrakt mellom Jens Bjelke og brukerne av Tronvika datert Ellingård 31. oktober 1628, en antegnelse på omkoostningene som er brukt på stevnemålet datert Ellingård 7. november 1653, Jens Bjelkes skriftlige innlegg datert Ellingård 6. november 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert Moss 17. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 20. august 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert 26. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 27. august 1653, Hans Bentssøns skriftlige innlegg datert Moss 8. november 1653. (Hans Jørgensøn, Jakob Ingvorsøn, Jens Bjelke, Karen Pedersdatter Kase, Anders Fuglevik, Svend sagmester, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter, Ole Halvorsøn Refsnes, Hans Bentsøn, Christoffer Opstad, Tommes Røer, Helge Rosnes, Jens Otterstad, Christoffer Balke, Jon Otterstad, fogd Hans Kjellsøn, bondelensmann Jakob Bakke, stattholder Gregers Krabbe, sal Erland Kase, Jakob Ingvordsøn, Jakob Tronvik, Peder Kubberød, Christoffer Helgerød, Amund Orkerød, Anders Rød, Jens Odderød, Peder Reier, Lars Alby, Erland Kase, Ole Tronvik, Ingrid Refsnes, Dorte Juel, Guttorm Bentsøn Grimsrød, fogd Jakob Rasch, Henrik Ramberg, Hans Christoffersøn Kase) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 8. november 1653.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Thorre Kuberød betaler 2 ½ rd i kontribusjonsskatt 1656. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Anne Catharina Kybke, 48 år, Kone, Enke af 1te ægteskab, Frue, Gaardebruger og nyder 200 Rdl Pension af Enke Cassen RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Elen Marie Kübke, 23 år, Hendes Datter, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Niels Thaulow Hansen, 44 år, Konens Broder, ugivt, Afskediget Lieutenant med 60 Rdl Pension RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Haldor Pedersen, 67 år, Inderste og Lægdslem, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Claus Johannesen, 24 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Hans Christian Hansen, 18 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Elisabeth Sprechenhaus, 27 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Gunild Marie Wærenskiold, 21 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Inger Dorthe Olsdatter, 25 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Hans Helgessen, 46 år, Mand, Begge i 1te ægteskab, Huusmand med jord RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Joran Larsdatter, 30 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Helge Hansen, 12 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Lars Hansen, 6 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Jens Hansen, 3 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 2 - Kubberøed: Berenth Hansen, 1 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801