Refsnes

Navnet

Refsnes. Udt. ræ`ffsnes. ― Røfsnes RB. 517. Reffsnes St. 38 b. 1593. 1603.1/1. 1612. Reffnes 1599. Refsnes 1723.

*Rifsnes?, af rif n., Rev, en fra Land udstikkende Grund i Vand. Saaledes synes dette oftere forekommende Navn i Regelen at være at forklare; her gaar ogsaa en Grund ud fra Jeløen udenfor Gaarden. Lydlig muligt var at antage 1ste Led for Mandsnavnet Refr; men det vilde da blive vanskeligt at forstaa, hvorfor man saa ofte skulde finde Refs- i Sammensætning netop med nes.

Brukere

Ole Refsnes ( - før 1588)

Ole er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy i andre halvdel av 1500-tallet.

Sigrid [på] Refsnes ( - 1591)

Sigrid er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy en gang før 1591.

Jon Erlandsen ( - 1588 - 1591 - )

Jon er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1588 til forbi 1591.

Halvor Olsøn ( - 1603 - 1611 - )

Halvor er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1603 til 1611.

Inger [på] Refsnes ( - 1612 - 1633 - )

Inger er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1612 til 1633.

Ole Halvorsøn ( - 1634 - 1656 - )

Ole er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1634 til 1656.

Jøran Bentsdatter ( - 1662 - )

Jøran er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1662 til 1662.

Halvor Olsøn ( - 1663 - )

Halvor er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1663.

Tore [på] Refsnes ( - 1706 - )

Tore er nevnt som bruker av Refsnes på Jeløy fra 1706 til 1706.

Tjenestefolk

Gudmund [på] Refsnes ( - 1620 - 1629 - )

Gudmund er nevnt som tjenestedreng på Refsnes på Jeløy fra 1620 til 1629.

Peder svenske ( - 1629 - )

Peder er nevnt som tjenestedreng på Refsnes på Jeløy fra 1629 til 1629.

Anders Eriksøn ( - 1634 - 1637 - )

Anders er nevnt som tjenestedreng på Refsnes på Jeløy fra 1634 til 1637.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Refsnes Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Hobøl, side 354
6/3 1603 Landskatt Martini 1603 Halduor Ræffßnes thienestdreng for halff løn betaler 1 ort i landskatt 1603. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1603, datert 6. mars 1603.
1606 Lensregnskap Verne Kloster 1605-1606 Annammid 2 dr aff Halduor Reffsnes for nogett tømmer hand schar emod laug festning. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, 1/5 1605 - 1/5 1606, udatert
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Bøtelagt for manglende malmkjørsel til Akershus: Halffuor Reffsnes - 1 dr. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
4/11 1612 Knektepenger 1612 Inngrj Reffsnes betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Inngrj Reffsnes betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Inngrj Reffsnes betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Jnngerj Reffsnes betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Jnngerj Reffsnes betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
1617 Krigsmunisjonspenger 1617 Ingerj Reffsnes betaler 3 ½ dr 1 ½ ort 2 sk i krigsmunisjonspenger 1617. RA, RK, Lensregnskap, Krigsmunisjonspenger: Verne Kloster, 1617, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Inngrj Reffsnis betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Inngerj Reffsnis betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Jnngerj Reffsnis i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Ingerj Reffsnes betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Gudmundh paa Reffsnes betaler ½ rd som Thienneste Dreng for fuldlønn i landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Gudmand paa Reffsnis i Rygge Sougenn betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Thieneste Drenng (full lønn). RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1623 Landskatt 1623 Jngrj Reffsnis i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Ingerj Reffsnißß betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Inger Reffsnis betaler 5 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Gudmand i Reffsnis betaler 2 ½ ort som Thienniste drenge for fuld Lønn i landskatt 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Inngerj Reffsneß betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Inger Reffßneß betaler 1625 1 rd 1 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1625 Landskatt Martini 1625 Gudmand som thiener i Reffßnes betaler 1625 2 ½ ort som thiennestedreng for fuld løenn i landskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Jnnger Reffsnis i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Gudmund paa Reffsniß i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Ingeri Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Innger Reffsnis betaler 1 ½ daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Gudmund paa Reffsnis betaler 3 ½ ort i landskatt som thienniste dreng for fuld lønn i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Jngerij Reffsnis i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Inngerj Reffsnes betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Ingerij Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Jngerij Reffsnes i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
Ellingård 31/10 1628 Riksarkivets diplomsamling Jakob Tronvika, Kristoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød og Laurits Alby, Erland Kase og Oluf Tronvika på vegne av seg selv og sin mor Ingrid Refsnes gjør vitterlig at de etter krav fra Jens Bjelke til Austrått angir hvilke rettigheter de har i Dorte Juels, Jens Bjelkes svigermor, gods i Søndre og Mellom Tronvika på Jeløya. De inngår avtale med Jens Bjelke om bruk av saltkjelen. Medutstedt av Peder Lauridssøn og Jens Kristenssøn, rådmenn i Fredrikstad. (Jakob Tronvik, Christoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød, Lars Alby, Erland Kase, Ole Halvorsøn Tronvik, Ingrid Refsnes, Jens Bjelke, Dorte Juel, Peder Larssøn, Jens Christensøn, Guttorm Bentsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 31. oktober 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Jngier Reffsnes i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Gudmannd Reffsnes i Rygge Sogen betaler 9 ort 6 ½ ß 3 alb i landskatt 1628 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Ingerj Reffsnes betaler ½ rd i garnisonsskatt 1628. A, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1629 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Ingerie Reffsnes betaler 3 rd i landskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og påske 1629, datert 12. november 1629.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Gunder hoes Jngerje Reffsnes betaler 3 ort i landskatt som thienestedreng for halff lønn i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Ingerj Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Jngerie Reffsnes i Rygge Sogenn betaler 2 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
30/4 1630 Landskatt 1629 Peder Suendsche hoes Jngrij Reffsnes i Rygge Sogen betaler 1 ½ dr i landskatt 1629 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Ingerje Reffsnes betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Inger Reffsnes betaler 2 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Jngerje Reffsnes i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Ingier Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Ingier Reffsnes betaler 2 dr i landskatt for fullgård i 1632. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Ingrie Reffsnes betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1633. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
8/11 1634 Landskatt 1634 Oluff Halduorßens Reffneßis indkombst dette aar wdj Refsnes sallt 2 pund 7 ½ lispd, wdj Fladbye meel 15 lispd, wdj Søndre Schauff meel ½ pund, wdj Nordre Schouff meel 8 ½ lispd, wdj Weßbye meel ½ schipund, wdj Orcherud sald 15 lispd, wdj Albye huder 4 og wdj Thorbenßrød salt 1 fierringh RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
8/11 1634 Landskatt 1634 Anders Erichßen hoes Olluff Reffsneß i Ryge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1634 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Olluff Reffnis indkombst Wdj Reffnis - Salt 1 skipd 8 lispd, Wdj Fladbye - Miell 15 lispd, Wdj Søndre Schauff - Miell ½ skipd, Wdj Nørdre Schouff - Miell 9 lispd, Wdj Weßbye - Miell ½ skipd, Wdj Orcherud - Salt 15 lispd og Wdj ThorbensRøed - Salt 1 fxr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
20/1 1636 Landskatt 1635 Anders i Reffsnes i Rygge Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1635 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtsmannsskatt 1636 Ingerij Reffsnes er 1636 oppført med 10 ½ lispd Salt i Reffsnes. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Olluff Reffsnis i Rygge Sogen er 1636 oppført med 1 schippdt 7 ½ Lispdt Saldt i Reffsnes, 15 Lispdt Miell i Fladbye, ½ schippdt Miell i Sønder Schoff, 9 Lispdt Miell i Norre Schouff, ½ schippdt Miell i Wesbye, 15 Lispdt Saldt i Orcherud og 1 fxr Saltt i Thorbens Røed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
28/1 1637 Landskatt 1636 Anders i Reffsnes i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1636 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtsmannsskatt 1637 Inngeri Reffsnes er 1637 oppført med 11 lispd Salt i Reffsnis. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Oluff Reffsnis i Rygge Sogenn er 1637 oppført med 2 ½ Schippdt 4 Lispdt Mell og 4 ½ Schippdt 6 ½ Lispdt Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Anders Reffsnes i Rygge Sogenn betaler ½ dr i landskatt 1637 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Oluff Reffsnes i Rygge Sogen er 1637 oppført med 2 ½ schippdt 4 lispdt Miell og 4 ½ schippdt 6 ½ lispdt Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Anders Reffsnes i Rygge Sogen betaler 1 ort i landskatt 1637 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtsmannsskatt 1638 Ingeri Reffsnis er 1638 oppført med 10 ½ lispd Salt i Reffsnis. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
1634 Bygningsskatt 1634 Oluff Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
24/4 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Reffsnes er 1636 oppført med im allis 4 ½ skipd. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
24/4 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Reffsnes betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Olluff Reffsnis betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
24/6 1636 Kapellanskatt 1636 Olluff Reffsnis betaler 16 sk i kapellanskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kapellanskatt 1636, datert 24. juni 1636.
24/4 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olluff Reffsnes er 1637 oppført med im allis 4 ½ skipd. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
24/4 1637 Båtsmannsskatt 1637 Oluff Reffsnees betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
8/3 1638 Båtsmannsskatt 1638 Olluff Reffsnes er 1638 oppført med 4 ½ skipd. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/3 1638 Båtsmannsskatt 1638 Oluff Reffsnes betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
13/5 1639 Bygningsskatt 1639 Oluff Reffsnes betaler 60 sk i bygningsskatt for full-gård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1639, datert 13. mai 1639.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1644 Olluff Refsnes betaler 12 rd i kontribusjonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1645 Olluff Refsnes betaler 12 rd i kontribusjonsskatt for fullgård 1645. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1645 Koppskatt Olsok 1645 Olle Reffsnes skatter ved koppskatten 1645 for seg selv, hans hustru, 2 drenge, 2 piger, hans moder, 1 dreng, 1 pige - 3 ort. RA, RK, Lensregnskap, Koppskatt: Verne Kloster, Olsok 1645, udatert.
3/1 1647 Kontribusjonsskatt Jul 1646 Oluff Reffsne½ betaler 6 rd i kontribusjonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt jul 1646, datert 3. januar 1647.
20/6 1647 Kontribusjonsskatt 1647 Olleff Reffsnes betaler 6 rd i kontribusjonsskatt for 2 skipd Salt børger sielff. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt 1647, datert 20. juni 1647.
9/11 1647 Odelsskatt 1647 Olle Reffsnes er 1647 oppført med 1 skippund Miell i Biergeschauff i Haabell soegen, 9 lispund i Noerder Schauff ibid, ½ skippund Miell i Søender Schauff ibid, 15 lispund Miell i We½bye i Spydberig soegen, 1 fjerding Miell i Schraberøedt i Hoffuin soegen, 1 ½ skippund 2 lispund Miell i Bergier i Strøemb soegen, 1 skippund 3 lispund Salt i Orckerøed i Røege soegen og 1 fjerding Salt i Thoerbensrøed ibid. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1647, datert 9. november 1647.
9/11 1647 Odelsskatt 1647 Olleff Reffsnes er 1647 oppført med 2 skippund Salt i Reffsnes. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1647, datert 9. november 1647.
26/1 1649 Odelsskatt 1648 Oluff Reffsneß er 1648 oppført med 1 skippund Meell i Bierche i Haabell soegen, 9 lispund thunge i Noerder Schaug ibd, ½ pund Thunge i Søender Schaug ibd, 15 lispund Thunge i Weßbye i Spydberig soegen, 1 fiering Thunge i Schraberøed i Hoeffuin soegen, 1 skippund Thunge i Fladbye ibd, 1 ½ skippund 2 lispund i Bergier i Strøemb soegen, 1 skippund 3 lispund Salt i Orcherøed i Ryge soegen og 1 fjerding Salt i Thoerbensrøedt ibd. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1648, datert 26. januar 1649.
26/1 1649 Odelsskatt 1648 Olle Reffßnes er 1648 oppført med 2 skippund Salt i Reffsnes hand besider. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1648, datert 26. januar 1649.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt Jonsok og Martini 1648 Olle Reffsnes betaler 6 rd i kontribusjonsskatt 1648 for 2 skipd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
19/1 1650 Odelsskatt 1649 Olluff Reffsnes er 1649 oppført med 1 skipd Miell i Bierche i Hobel sogenn, 9 lispd i Nordre Schough ibid, ½ skipd Thunge i Søndre Schough ibid, 15 lispd Thunge i Wesbye i Spydeber sogenn, 1 fieringh Thunge i Schraberød i Hoffuinn sogenn, 1 skipd Thunge i Fladebye ibid, 1 ½ skipd 2 lispd i Bergier i Strøm sogenn, 1 skipd 3 lispd Salt i Orcherøed i Rygge sogenn og 1 fieringh i Thorbenrød ibid. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1649, datert 19. januar 1650.
1649 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1649 Olleff Reffsneß betaler 4 rd i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1649, udatert.
1650 Båhus Festning Jonsok og Mikkelsmesse 1650 Oluff Reffßneß betaler 1 rd i skatt til Båhus festning 1650. RA, RK, Lensregnskap, Skatt til Båhus Festning: Verne Kloster, Jonsok og Mikkelsmesse 1650, udatert.
Dilling 8/11 1653 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn avsier dom på Dilling tingstue. Jakob Ingvadssøn, sorenskriver i Onsøy len, møtte på vegne av Jens Bjelke til Austrått med stevning over Karen Kase, Anders Fuglevik, Sven sagmester på sin hustrus vegne, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter og Oluf Refsnes med sin hustru angående en sak om saltverket ved Tronvika. Framlagt stattholderstevning datert Akershus 20. november [oktober] 1653, kontrakt mellom Jens Bjelke og brukerne av Tronvika datert Ellingård 31. oktober 1628, en antegnelse på omkoostningene som er brukt på stevnemålet datert Ellingård 7. november 1653, Jens Bjelkes skriftlige innlegg datert Ellingård 6. november 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert Moss 17. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 20. august 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert 26. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 27. august 1653, Hans Bentssøns skriftlige innlegg datert Moss 8. november 1653. (Hans Jørgensøn, Jakob Ingvorsøn, Jens Bjelke, Karen Pedersdatter Kase, Anders Fuglevik, Svend sagmester, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter, Ole Halvorsøn Refsnes, Hans Bentsøn, Christoffer Opstad, Tommes Røer, Helge Rosnes, Jens Otterstad, Christoffer Balke, Jon Otterstad, fogd Hans Kjellsøn, bondelensmann Jakob Bakke, stattholder Gregers Krabbe, sal Erland Kase, Jakob Ingvordsøn, Jakob Tronvik, Peder Kubberød, Christoffer Helgerød, Amund Orkerød, Anders Rød, Jens Odderød, Peder Reier, Lars Alby, Erland Kase, Ole Tronvik, Ingrid Refsnes, Dorte Juel, Guttorm Bentsøn Grimsrød, fogd Jakob Rasch, Henrik Ramberg, Hans Christoffersøn Kase) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 8. november 1653.
1655 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1655 Olluff Reffsnes betaler 4 rd i kontribusjonsskatt 1655 for 2 skipd Salt han eyer sielff. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1655, udatert.
1/7 1656 Odelsskatt 1656 Olluff Reffsness er 1656 oppført med 1 skipd Miell i Bierche i Hobell sogen, 9 lispd Miell i Nordre Schoug ibd, ½ skipd Thunge i Syndre Schoug ibd, 15 lispd Thunge i Weßbye i Spydeberigh sogen, 1 fjerding Thunge i Schraberøed i Hoffuind sogen, 1 skipd Thunge i Fladeby ibd, 1 skipd 3 lispd Salt i Orcherød i Rygge sogen og 1 fjerding Salt i Thorbenrøed ødegaard ibd. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1656, datert 1. juli 1656.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Olluff Reffsness betaler 5 rd i kontribusjonsskatt 1656 for 2 skipd Salt han eyer selff. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
27/9 1656 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn i Rygge gjør vitterlig at de var på åstedet mellom Øvre Berg sag og Øvre Hytte sag da Jens Bjelke til Austrått og Sigvard Gabriel til Kambo tiltalte Audun Jenssøn, Jens Jakobssøn, Jens Møller, Ludvig Jenssøn, Nils Anderssøn, Nils Thomassøn og Henrik Henrikssøn på Moss for Øvre Hytte sag på Moss som de bruker. Framlagt rikens stevning datert Akershus 13. september 1656, skjøte fra Kristian 4. datert København slott 29. november 1607, et besiktigelsesbrev datert Moss 2. august 1656, Hans Ingvordssøns skriftlige vitnemål datert Moss 17. september 1656, Jens Bjelkes skriftlige innlegg datert Sande 27. september 1656, pantebrev datert Moss 18. september 1638 med inntatt pantebrev datert Moss 2. september 1635. Tilskrevet at dommen ble forkynt 6. oktober 1656 for partene. (Hans Jørgensøn, Jens Bjelke, Sivert Gabrielsøn Akeleye, Auden Jenssøn, Jens Jakobsøn, Jens Møller, Ludvig Jenssøn, Nils Anderssøn, Nils Tommessøn, Henrik Henriksøn, Hans Ingvordsøn, Guttorm Eriksøn, Hans Bentsøn, Ole Kock, Jakob Ekholt, Jakob Løken, Peder Rød, fogd Hans Kjellsøn, lensmann Mourits Jenssøn, Anders Pedersøn, stattholder Nils Trolle, Christoffer Hanssøn, Nils Sørensøn, Henrik Knutsøn, Peder Reiersøn glassmester, Hans Guttormsøn, Peder Jakobsøn, Jakob Ingvordsøn, Ener Rolfsøn, Svend Toresøn, Anders Kare, Birgitte Hansdatter, Anders Henriksøn hyttesmed, Hans Ingvordsøn, Ole Refsnes, Hans Jørgensøn, Ole Fischer, Jon Kompani, Jon Pedersøn, Erik Dilling, Ener Kock, Hans Simensøn, Søren Mogensøn, Jens Christensøn, Hans Baad, fogd Søren Pedersøn, Nils Sibrett, Jon Kock, Birgitte Rasmusdatter (Sivert Audensøns kone), Dorte Jensdatter (Anders hyttesmeds kone)) (Øvre Hytte sag, Øvre Berg sag, Mære sag, Ramberg sag, Nedre Hytte sag, Riber sag. Krukow sag) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Sager på Moss, 27. september 1656.
1662 Odelsskatt 1662 Jøran Bendtzdatter betaler 2 ½ rd 1 ort i odelsskatt for 1 schipund Salt i Reffßnes. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Odelsskatt, Verne Kloster 1662.
1663 Odelsskatt 1663 Jøran sal Olle Reffsneß følger udj Reffsneß 1 schippd Salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Odelsskatt: Verne Kloster, 1663
1664 Odelsskatt 1664 Jøran salig Olluff Refßnes følger i Refßnes 1 schippd Salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Odelsskatt: Verne Kloster, 1664
1663 Odelsskatt 1663 Halffuor Orcherød schiulder till Olle Reffßnes 15 lispd Salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Odelsskatt: Verne Kloster, 1663
1663 Tiendemantall 1663 Halffuor Reffnees var oppsitter på Refsnes 1663 og betalte tiendeskatt for 4 lispund salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Tiendemantall: Moss og Verne Kloster, 1663.
Kambo 15/4 1706 Riksarkivets diplomsamling Besiktigelse av hus, skog og gjerder på Kambo. [Sorenskriver Hendrich Thaulow, Lars Albye, Jørgen Rejer, Tore Refsnæs, Amund Koch, Peder Erichsen, Joen Halfvordsen] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 15. april 1706.
30/6 1718 Riksarkivets diplomsamling Lagtingsdom i sak om innløsning av Kambo gård og gods, Østre Vister og Skallerud og Kjos i Skiptvet. [Brix Hanßøn, Per Kubberud, Anthoni Claußen, Halvor Pederßøn, Erich Eskildßøn, Niels Orefiord, Peder Carst... og Ole ...tenßøn, fuldmegtig Anders Biering, sorenskriver sal Henrich Thaulow, Jens Hansen, Sigward Acheleyes arvinger, Halvor Røe, Lars Wold, Christen Gribsrøe, Anders Rosnæs, Christopher Otterstad, Ole Haugenes, Baltzer Nore og Niels Røer, lensmand Ole Sørenßen i Rygge sogn, fuldmegtig Albrecht Kruse, procurator Niels Snog, Hans Alfßøn, Erich Anderßen, Olle Tørneberg, Marj Hansdaatter, Sigvard Jørgen Acheleye, Ingeborg Jensdatter Lund, Nicolas Bergh, prost Hr Anders Lauridtzen Spidberg, Hr Hans Christenßen Smit, sr Niels Stabel, J. Bertelsen, Lars Albye, Jørgen Rejer, Tore Refsnæs, Amund Koch, Peder Erichßen og Joen Halvorßen, justisraad Niels Wernschiolds fuldmegtig Hieronimus Jensen, bøide lensmand Ole Fredßer, Olle Sørrenßen, Laers Olßen Roer, Hans Nielsen Rosnes, Olle Jonßen Kure, Halvord Balche, Peder Melløes, Lars Vold, Anders Uhrstad, sal Syfver Gabriel Acheleyes arvinger, Maria Elisabet Acheleye, tiener David Nielsen Schiøt, Rasmus Anderßen, Svend Arfveßen, Elling Nielßen, Arfve Jonßen, Ølegaard Maria Acheleye, procurator Søfren Løchstøe, Jens Larßen, Olle Asbiørnßen.] [Kambo med underliggende Kiil, Røed i Sogner sogn, Mørch i Sogner sogn, Kaelsrøed i Wasbøgden, Ramberg saug.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 30. juni 1718.