Tronvik

Navnet

Tronviken. Udt. tró´nnvíka. ― Þrondaviik RB. 482. Trundwig St. 38 b. Thrunduig 1593. 1599. 1603.1/1, 1/1.

Vel Þróndarvík, af Mandsnavnet Þróndr.

Brukere

Kommentar:

Jeg har fordelt personene og hendelsene på de tre Tronvik-gårdene. Fordelingen er gjort av praktiske grunner. Pr. idag er det usikkert hvilke av to av gårdene (østre og vestre) de enkelte har brukt. Av den grunn er personene bare angitt som bruker av Tronvik. Den tredje - Mellom Tronvik - er det en klar brukerrekke på, dog er det noe usikkerhet rundt de aller første.
De er satt opp slik for å vise hvem som etterfølger hvem som bruker. Og i motsetning til Aas kan det her følges klare brukerrekker på alle tre gårdene.

Jens Jenssøn ( - 1801 - )

Jens er nevnt som bruker av Tronvik fra 1801 til 1801.

Tjenestefolk

Anders Torgersøn ( - 1618 - 1626 - )

Anders er nevnt som tjenestedreng på Tronvik fra 1618 til 1626.

Tore Nilssøn ( - 1618 - 1626 - )

Tore er nevnt som tjenestedreng på Tronvik fra 1618 til 1626.

Anders Rolfsøn ( - 1630 - )

Anders er nevnt som tjenestedreng på Tronvik fra 1630 til 1630.

Halvor [på] Tronvik ( - 1635 - )

Halvor er nevnt som tjenestedreng på Tronvik fra 1635 til 1635.

Tore [på] Tronvik ( - 1636 - 1639 - )

Tore er nevnt som tjenestedreng på Tronvik fra 1636 til 1639.

Kjell Taraldsøn ( - 1801 - )

Kjell er nevnt som tjenestefolk på Tronvik fra 1801 til 1801.

Anders Ludvigsøn ( - 1801 - )

Anders er nevnt som tjenestefolk på Tronvik fra 1801 til 1801.

Ellen Olsdatter ( - 1801 - )

Ellen er nevnt som tjenestefolk på Tronvik fra 1801 til 1801.

Maren Olsdatter ( - 1801 - )

Maren er nevnt som tjenestefolk på Tronvik fra 1801 til 1801.

Husmenn

Halvor Anderssøn ( - 1801 - )

Halvor er nevnt som husmann på Tronvik fra 1801 til 1801.

Anders Fredriksøn ( - 1801 - )

Anders er nevnt som husmann på Tronvik fra 1801 til 1801.

Andre

Gunder [på] Tronvik ( - 1635 - )

Gunder er nevnt som bosatt på Tronvik fra 1635 til 1635.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Tronviken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side 353
1618 Landskatt Martini 1618 Annders Torgierßen paa Trunduig betaler ½ dr i landskatt for Thieniste Drenge for fuld løenn i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Torre Nielßen paa Trunduig betaler ½ dr i landskatt for Thieniste Drenge for fuld løenn i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Thorre Nielßønn paa Thrunduig betaler ½ rd som Thienneste Dreng for fuldlønn i landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Anders Thorgierßønn paa Thrunduig betaler ½ rd som Thienneste Dreng for fuldlønn i landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Thord paa Thrunduiig i Rygge Sougenn betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Thieneste Drenng (full lønn). RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Anders paa Trunduiig i Rygge Sougenn betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Thieneste Drenng (full lønn). RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
1626 Landskatt pinse 1626 Thorre Nielßenn Paa Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Anders Torgierßøn paa Trunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Thorre Nielsenn paa Trunduig betaler 3 ½ ort i landskatt som thienniste dreng for fuld lønn i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Anders Thorgiersen paa Trunduig betaler 3 ½ ort i landskatt som thienniste dreng for fuld lønn i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Annders Rollßß i Thrunduig betaler 3 ort som Thieniste dreng for halff løenn i landskatt 1630. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Annders Rollßßenn i Rygge Sogenn betaler ½ dr i landskatt 1631 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
2/5 1635 Fogderegnskap Verne kloster 1634-1635 Giffuet Gunder Trunduigh for hannd drogh effter forne Mestermand daa forne Penge schulle lide for sine Misgierninger her fraa och till Christiania och tilbage igien. Penge 1 dr. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 2. mai 1635.
20/1 1636 Landskatt 1635 Halduord i Thrunduig i Rygge Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1635 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Thorre i Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 ort i landskatt 1636 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Thorre i Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 ½ ort i landskatt 1639 som Thieniste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Jens Jensen, 53 år, Huusbonde, Begge i 1te ægteskab, Bonde og Giestgiver RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Anne Marie Andersdatter, 40 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Hans Jensen, 11 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Andreas Jensen, 10 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Anne Jensdatter, 3 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Kield Taraldsen, 37 år, Tienestefolk, Givt 1te gang RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Anders Ludvigsen, 25 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Elen Olsdatter, 21 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Maren Olsdatter, 22 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Elen Andersdatter, 22 år, Konens Søster, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Halvor Andersen, 34 år, Mand, Begge i 1te ægteskab, Huusmand med jord RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Marthe Hansdatter, 38 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Anne Halvorsdatter, 7 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Karen Halvorsdatter, 4 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Anders Friderichsen, 42 år, Mand, Begge i 1te ægteskab, Huusmand med jord RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Karie Olsdatter, 46 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Friderich Andersen, 15 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Marthe Andersdatter, 9 år, deres Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 4 - Trondvig: Joen Joensen, 3 år, Et Pleiebarn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801

Vestre (Søndre) Tronvik

Brukere

Jakob [på] Tronvik ( - 1610 - 1645)

Jakob er nevnt som bruker av Tronvik fra 1611 til 1645.

Hovor [på] Tronvik (1646 - 1663 - )

Hovor er nevnt som bruker av Tronvik fra 1646 til 1663.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Tronviken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side 353
3/9 1610 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Jacob Trunduig selger 2 st deller (2 x 120 bord) på Moss 1610. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Bøtelagt for manglende malmkjørsel til Akershus: Jacob Trunduig - 1 dr. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
26/8 1611 Fogderegnskap Moss 1611-1612 Jacob Trunduig selger 3 st deller (3 x 120 bord) på Moss 1611. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612
4/11 1612 Knektepenger 1612 Jacob Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Jacob Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Jacob Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Jacop Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Jacob Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Jacob Trunduig betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Jacop Thrunnduig betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Jacop Thrunnduig i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Jacop Thrunduig betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1623 Landskatt 1623 Jacup Trunduig i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Jacop Thrunduiigh betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Jacop Thrunduig betaler 5 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Jacob Trunduigh betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Jacob Thrundvigh betaler 1625 1 rd 1 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Jacop Trunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Jacob Trundvig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Jacop Trunduig betaler 1 daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Jacop Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Jacop Thrunduig betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Jacop Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Jacop Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Jacop Trunduig i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Jacop Trunduig betaler ½ rd i garnisonsskatt 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Jacop Thrunnduig betaler 3 rd i landskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Jacop Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Jacop Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 2 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Jacop Thrunduigh betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Jacop Trunduig betaler 2 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Jacop Thrunnduigh i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Jacop Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Jacop Trunduig betaler 2 dr i landskatt for fullgård i 1632. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Jacop Thrunnduig betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1633. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
1634 Bygningsskatt 1634 Jacop Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
8/11 1634 Landskatt 1634 Jacob Thrunduig i Ryge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Jacob Thrunduig i Rygge Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jacop Thrunduig er 1636 oppført med ½ skipd Salt i Neeß i Rygge sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Jacop Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Jacob Thrunduigh betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Jacob Thrunnduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Jacob Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Jacob Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
13/5 1639 Bygningsskatt 1639 Jacop Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1639, datert 13. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i landskatt 1639 for fullgård er forarmet. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Jacob Thrunduigh i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Jacob Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Jacob Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Jacob Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Jacob Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Jacob Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Jacob Trunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Jacob Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Jacob Thrunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Jachob Thrunduigen i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Jachob ThrunWigh i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1645 for fullgård som forarmet. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Wj effterschne: Michell Støttuigh, Peder Balcke, Jens Gipsenn, Christoffer Opstad, Oleff Gattu och Guttorm Roer lagrettis mend wdj Røgge prestegield, Giørr witterligtt att det er oß vdj ald gudz Sandhed beuiøst att dise effter schreffne fulde gaardeß besiddere, Nemblig Marrette Otterstad, Peder Bottner, Joen Kubberød, Jon och Euind Kure, Peder Kure, Botell Roer, Kield Roer, Hanß Roer, Christoffer Røer, Suend Lyby, Anne och Hanß Løgen, Nielß Krogstad, Knud Dillingh, Amund Drambstad, Erland Naffstad, Anders Østre Polßrød, Peder Rød, Peder Bou, Gøde Dyrød, Peder Dyrød, Jenß Odderød, Karen Kasu, Halduord Thronduig, Jacob Thronduig, Reer Schippingh, Halduord Oleff Aaßß, Lauridz Neß, Halffue gaarder Anne Karchrød, Ødegaarde Helge Eschelund, Halduord Eschelund, Peder Aßgaarden, Lauridz Thorbenrød, Dise forne: er saa forarmed att dj iche haffuer Raad thil att wdgiffue nogen schatt vdj dette aar. End staar øde Westre Polßrød, Wangh staar øde, Børsebacke bruges aff schriffueren thil schriffr gaard, Klumsten bruges aff Kong: Maytts: foget thil foget gaard. Strandsidre Mouritz Jensøn er lenßmand paa Moß, Asmund och Thomiß saugmestre ibf forarmide, Diniß Andersøns Saugh och Dyrød sougen staar Øde och brugis icke, att dette saa vdj ald Sandhed er Som forschreffuit staar, daa haffuer wj woriß Singneter Her vndertrøgtt, Actum Dilling steffnestue 14 Augustj 1645 RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1645 Koppskatt Olsok 1645 Jacob Thrundwig skatter ved koppskatten 1645 for seg selv, 2 drenge, 2 huusfolch - 1 ort 16 sk. RA, RK, Lensregnskap, Koppskatt: Verne Kloster, Olsok 1645, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Hoffr Trunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1646 for fullgård brugis under Eujegaard och giffr dieris schatt til Hans Welb: Jenns Bielche effter dieris adelig Friheder. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Halffuoer Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1647 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Halffuer Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1648 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Hoffuer Thrundwigh i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård Thill Kommer velb: Her Candtzeler Jens Bielche och Ligger wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Hoeffuer Thrunduig i Rygge Soggenn betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1650 for fullgård Thill Kommer Welb: her Candtzler Jens Bielche Och Ligger Wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Haffuer Trundvig betaler 0 rd i kontribusjonsskatt 1656 siden Jens Bjelke på Evje er eier. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
1663 Tiendemanntall 1663 Hower Trunnuig betalte tiendeskatt 1663 for 4 lispund salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Tiendemanntall: Moss og Verne Kloster, 1663.

Mellom Tronvik

Knut [på] Tronvik ( - ca 1550 - )

Knut er nevnt som bruker av Mellom Tronvik omkring 1550.

Hågen Knutsøn ( - 1601 - )

Hågen er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1601 til 1601.

Tommes bøtker ( - 1610 - )

Tommes er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1610 til 1610.

Ole Halvorsøn ( - 1606 - 1633)

Ole er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1606 til 1633. Han flytter 1633 til farsgården Refsnes.

Jon [på] Tronvik (1634 - 1638)

Jon er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1634 til 1638.

Nils [på] Tronvik ( - 1637 - 1638 - )

Nils er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1637 til 1638.

Hans [på] Tronvik (1638 - 1639 - )

Hans er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1638 til 1639 sammen med Jakob.

Jakob [på] Tronvik (1638 - 1639 - )

Jakob er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1638 til 1639 sammen med Hans.

Christoffer [på] Tronvik ( - 1639 - 1640 - )

Christoffer er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1639 til 1640.

Anders [på] Tronvik ( - 1644 - 1656 - )

Anders er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1644 til 1656.

Halvor Pedersøn ( - 1699 - 1703 - )

Halvor er nevnt som bruker av Mellom Tronvik fra 1699 til 1703.

Tjenestefolk

Anders svenske ( - 1623 - 1630 - )

Anders er nevnt som tjenestedreng på Mellom Tronvik fra 1623 til 1630.

Peder [på] Tronvik ( - 1625 - )

Peder er nevnt som tjenestedreng på Mellom Tronvik fra 1625 til 1635.

Sivert Olsøn ( - 1628 - 1630 - )

Sivert er nevnt som tjenestedreng på Mellom Tronvik fra 1628 til 1630.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Tronviken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side 353
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduigh betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduigh betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Oluff Halduorsen Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Oluff Halduorßen Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Olluff Trunduig betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Olluff Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Olluff Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Olluff Thrunduig betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1623 Landskatt 1623 Oluff Trunduig i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
14/11 1623 Landskatt 1623 Anders suensche hoß Oluff Trunduig i Rygge sogenn betaler ½ daller i landskatt 1623 som Thienneste drenng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Oluff Thrunduiigh betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Olluff Thrunduig er 1624 oppført med 15 lispund Miell i Fladby i Hoffuer sogn, 8 lispund Miell i Nørder Schouff i Haabel sogn, ½ skippund Miell i Sønnder Schouff i ibid, ½ skippund Miell i Kleffrud i Spiudberig sogn, ½ pund Smør i Enide i Kylling sogn, 1 bismerpund Smør i Kalltued i Slaugen og 6 lispund Salt i Ramberig paa Jelløenn. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Olluff Trunduigh betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Olluff Thrundwig er 1625 oppført med 15 lispund Mel i Fladby i Hoffuin sogn, 8 lispund Mel i Nørder Schouff i Haabel sogn, ½ skippund Mel i Sønder Schouff i ibid, ½ skippund Mel i Kleffuer i Spiudberg sogn, ½ pund Smør i Ende i Kylling sogn, 1 bismerpund Smør i Kalltvet i Slaugen og 6 lispund Salt i Ramberg paa Jeløen. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1625 Landskatt Martini 1625 Peder som thiener Oleff Thrunduigh betaler 1625 2 ½ ort som thiennestedreng for fuld løenn i landskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Olluff Trunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Oluff Trundvig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Olluff Trunduig betaler 1 daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Olluff Thrunduig i Rygge Sogenn er 1627 oppført med 15 lißpd Miell i Fladbye i Hoffuin Sogen, 8 lißpd Miell i Nørderschouff i Haabellsogen, ½ schippd Miell i Sønderschouff ibm, 1 bpund Smør i Kiøluig Sogenn, ½ pund Smør i Kaltued i Slagen sogen og 6 lißpd Salt i Ramberg paa Jelløenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Oluff Thrunduig betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Oluff Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Oluff Thrunduig i Rygge Sogenn er 1628 oppført med 9 ½ lißpd Miell i Nørdreschouff i Haabellßogen, ½ schippd Miell i Sønnder Schouff, 15 lißpund Miell i Fladbye i Hoffuin ßogenn, 6 lißpd Salt i Ramberg og 18 b&ker Smør i Eid i Kylning Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Oluff Trunduig i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Oluf Trunduig betaler ½ rd i garnisonsskatt 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Annders Suensche hoeß forne Oluff Thrunduig betaler 3 ort i landskatt som thienestedreng for halff lønn i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Siffuer Oellß hos Oluff Trunduig betaler 1 ½ rd i landskatt som thienestedreng for fulld lønn i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Oluff Thrunduig er 1628 oppført med 15 lispd Miell i Fladbye i Hoffuind sogen (skatter 2 rd 1 ort), 8 lispd Miell i Nørder Schouff i Haabell sogen (skatter 2 ½ ort 7 sk), ½ skippund Miell i Sønder Schouff ibid (skatter 1 ½ rd), ½ skippund Miell i Kløffuer i Spiudberg sogen (skatter 1 ½ rd), ½ bismerpd Smør i Eeed i Kiølling sogen (skatter 1 ort 2 ½ sk), 1 bismerpd Smør i Kaltued i Slagen sogen (skatter ½ rd 5 sk) og 6 lispd Salt i Ramberig paa Jelløen (skatter 1 ½ ort 7 sk). RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Oluff Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Oluff Thrunduig i Rygge Sogenn er 1629 oppført med 4 hud i Albye, 15 lispd Miell i Fladbye i Hoffuind sogenn, 8 lispd Miell i Nørdreschouff i Haabell sogen, ½ schippd Miell i Sønder Schouff ibm, ½ schippd miell i Kleffuer i Spiudberig sogenn, ½ bismerpd Smør i Eed i Kiøllning Sogen, 1 bpd Smør i Kaltued i Slagensogenn og 6 lißpd Salt i Rambergh paa Jelløenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
30/4 1630 Landskatt 1629 Anders hoes Oluff Thrunduig i Rygge Sogen betaler 3 ort i landskatt 1629 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
30/4 1630 Landskatt 1629 Siffuer hoes Oluff Thrunduig i Rygge Sogen betaler 3 ort i landskatt 1629 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Oluff Trunduig betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Oluff Trunnduig er 1630 oppført med 15 lispund Miell i Fladby, 8 lispund Miell i Nørder Schouff, ½ skippund Miell i Sønnder Schouff, ½ skippund Miell i Kløffuer, ½ lispund Smør i Eed, 1 lispund Smør i Kaltued og 6 lispund Salt i Ramberg. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Annders Suenndsche hoes Oluff Trunduig betaler 1 ½ rd som Thieniste dreng for fuld løenn i landskatt 1630. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Siffuer Oellßß i Thrunduig betaler 3 ort som Thieniste dreng for halff løenn i landskatt 1630. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Olluff Thrunduigh i Rygge Sogenn er 1631 oppført med 2 schipd Kornn 4 huder i Aalbye, 8 lißpd Miell i Nørdreschouff, 10 lißpd Miell i Sønndreschouff, ½ schipd Miell i Fladbye, ½ schipd i Wesbye, 1 schipd 9 Lißpd salldt i Reffsnes, 1 ½ pd Smør i Kaltued, ½ pd Smør i Eed og 6 lißpd salldt i Ramberig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
28/12 1631 Landskatt 1631 Annders Suenndsche i Rygge Sogenn betaler ½ dr i landskatt 1631 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
28/12 1631 Landskatt 1631 Sigword Ollßß: i Rygge Sogenn betaler ½ dr i landskatt 1631 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
28/12 1631 Landskatt 1631 Olluff Thrunduighs 3 drennge i Rygge Sogenn betaler 1 ½ dr i landskatt 1631 som Thieneste dreng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Oluff Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Oluff Thrunduig er 1632 oppført med 4 Huuder i Albye, 8 lispund Miell i Nørder Schouff, 10 lispund Miell i Sønder Schouff, ½ skippund Miell i Fladbye, ½ skippund Miell i Wesbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Oluff Trunduig er 1633 oppført med 4 Huder i Albye, 1 pund 4 ½ lispund Salt i Reffsnes, 15 lispund Salt i Orckerud, 15 lispund Miell i Fladbye, ½ pund Miell i Wesbye, ½ pund Miell i Synder Schouff, ½ pund Miell i Nørder Schouff, 1 fjerding Salt i Thorbensrød. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
1634 Bygningsskatt 1634 Joenn Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
8/11 1634 Landskatt 1634 Joen Thrunduig i Ryge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Joenn Thrunduig i Rygge Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Joenn Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Joen Trunduigh betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
24/6 1636 Kapellanskatt 1636 Joenn Thrunduig betaler 16 sk i kapellanskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kapellanskatt 1636, datert 24. juni 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Joenn Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Joenn Trunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Niels Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Niels Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Joen Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Niels Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Hans Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Jacob och Hans Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
13/5 1639 Bygningsskatt 1639 Hanns och Jacop Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1639, datert 13. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Hans Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Christopher Trunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i landskatt 1639 for fullgård som forarmet. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Christopher Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Christopher Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Christopher Thrundwiig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Christopher Thrundviig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Christopher Thrunduigh i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Christopher Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Christopher Thrundwiig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Christopher Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Christoffer Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Christopher Thrunduigh i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Christoffer Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Christoffer ibm [Trunduig] i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Anders Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Christoffer Trunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Annderß Trunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Anders Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Anders Thrunwigh i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1645 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1645 Koppskatt Olsok 1645 Anders Thrundwig skatter ved koppskatten 1645 for seg selv, 1 dreng, 1 pige - 1 ort. RA, RK, Lensregnskap, Koppskatt: Verne Kloster, Olsok 1645, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Anders Trunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1646 for fullgård brugis under Eujegaard och giffr dieris schatt til Hans Welb: Jenns Bielche effter dieris adelig Friheder. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Anders Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1647 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Annders Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1648 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Anders Thrundwigh i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård Thill Kommer velb: Her Candtzeler Jens Bielche och Ligger wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Anders Thrunduig i Rygge Soggenn betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1650 for fullgård Thill Kommer Welb: her Candtzler Jens Bielche Och Ligger Wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Anderß Trundvig betaler 0 rd i kontribusjonsskatt 1656 siden Jens Bjelke på Evje er eier. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
Evje 7/2 1701 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1699.[Rygge sogn: Alff Hasle, Halffuor Balche (av Hasle), Olle Lybye, Knud Dilling, Lauritz og Enken Løgen, Halffuor Balche, Joen Jacobß Nordre Kure, Hans Østre Kure, Hans Kure (av Salt bruget i Kure fiorden), Joen Christenß Westre Kure, Hr Obriste Hohendorff Nordre Trundwig (forpaktet), Halfuor Mellom Trundwig, Gulholmen, Syndre Trundwig (delt vnder de andre Trundwig gaarder), Halfuor Trundwig (aff Salt bruget af Trundwig Salt Kiedel), Olle Westre Polsrød, Anderß Wrestad, Jacob Fiulstad, Christen Battner, Olle Battner, Christopher og Enken Dillingøe, Otterstad, Olle Roer, Bengt Braade, Christopher Aasgaarden, Nielß Bertelß Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Ørre, Erich Dallen, Jens Jverß Larwolden, Lauridz Haffuen, Peder Haffuen. Moss: Jtt huuß paa Nordbaken, postmester Søfren Busch, Jacob Roer, Jesper feldbereder. Saugerne paa Moss: Riber Saugen, Hans Erichß (forpagted), pantsat til Sr Giord Anderß, Berg Saugen, Pouel Pouelß (forpagted), pantsat til sr Giord Andeß.Waalle sogen: Christen Nordby. Suindall: Joen Melgaard, Hærmand og Larß Sæby. Tonsberg Lehn: Walle Sogen: Anders Breche, Amond Gundestad, Hans Snechestad. Botten Sogen: Lauridz Kiste. Sande Sogen: Jenß Pederß Solberg.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 7. februar 1701.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1701. [Rygge Sogen: Alff Hasle, Alff Haßle (av Haßle), Olle Lyby, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balche, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Hans Kurre (av Salt bruget i Kurre fiorden), Joen Christenß Westre Kurre, Nordre Trundwig ødde (bruges aff Pouel Christopherß Corporal wed Hr Ritmester Fien), Halfuor Mellom Trundwig, Gulhomen ligger ødde, Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig garder), Halffuor Trundwig (aff Salt bruget aff Trundwig Salt Kiedel), Olle Westre Polsrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Christen og Joen Baaattner, Olle Baattner, Otterstad, Olle Roer, Olle Braade, Christopher Aasgaarden, Enken Gunnild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Ørre, Erich Dallen, Jacob Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindahl: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1702. [Rygge Sogen: Alff Haßle, Halfuor Balcke (av Haßle), Olle Lyby, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balcke, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Hanß Kurre (av Salt bruget udj Kurre fiorden), Joen Christenß Westre Kurre, Raßmus Nordre Trundwig, Halfuor Mellom Trundwig, Gulholmen (ligger ødde), Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig gaarder), Halfuor Trundwig (av Trundwig Salt Kiedel), Olle Westre Polsrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Christen og Joen Baattner, Olufs Enke Baattner, Otterstad, Olle Roer, Olle Braade, Christopher Aasgaaarden, Enke Gunild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Øre, Erich Dallen, Jens Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindall: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
Evje 22/11 1704 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1703. [Rygge Sogen: Alff Haßle, Olle Madßen (av Haßle), Olle Lybye, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balche, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Salt bruget udj Kurefiorden, Joen Christenß Westre Kurre, Raßmus Nordre Trundwig, Halwor Mellom Trundwig, Guldholmen (Ligger ødde), Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig gaarder), Salt bruget af Trundwig Salt Kiedel, Olle Westre Polßrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Joen Battner, Olles Enke Battner, Otterstad, Olle Roer, Olle Bratte, Christopher Aasgaarden, Enken Gunild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Ørre, Erich Dallen, Jens Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindall: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 22. november 1704.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Regnskap for (forpakter Ole) Tørnbergs inntekter og utgifter på vegne av Margrethe Bjelke 17. desember 1701 - 8. november 1703. [Margrethe Bjelke, Johan Fredrik Marschalck, Frans Wilhelm von Følkersam, kommerseråd Gjord Anderssøn i Christiania, lagmann Berg på Moss, borgermester Solgaard, Ole Paulsøn Kubberød, Ingebret Clemmetsøn Nallumb, Peder Nilsøn Støtvik, Nils Støtvik, Halle Støtvik, Guttorm Fløgstad, Halvor Balke, Peder Haugen, Hans Haugen, Erik Dalen, husmann Jens Jakobsen ved Sande, Guttorm Løken, Peder murmester på Moss, Nils Stabel på Moss, Nils Strand, Ole Unum, Anders Haredal, Amund Jenssøn på Moss, sagmester Jakob Anderssøn på obristinne Vinds sag, Knut Dilling, Jakob Fiulstad, borgermester Peder Claussøn Nørholm, Kolbjørn Nallum, Peder Kure, Kirsten sal Hans Eriksøn på Moss, Halvor Tronvik, Jens Øra, Ole Botner, Ole Pedersøn Tørnberg] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.

Østre (Nordre) Tronvik

Ole [på] Tronvik ( - 1612 - )

Ole er nevnt som bruker av Tronvik fra 1612 til 1612.

Lars [på] Tronvik ( - 1617 - 1628)

Lars er nevnt som bruker av Tronvik (nr 3) fra 1617 til 1628. Han flyttet 1627/1628 til Kjellingsvik.

Halvor Pedersøn (1630 - 1649 - )

Halvor er nevnt som bruker av Tronvik fra 1630 til 1649.

Reier [på] Tronvik ( - 1656 - 1663 - )

Reier er nevnt som bruker av Tronvik fra 1663 til 1663.

Paul Christoffersøn ( - 1701 - )

Paul er nevnt som bruker av Nordre Tronvik fra 1701 til 1701.

Rasmus [på] Tronvik ( - 1702 - 1703 - )

Rasmus er nevnt som bruker av Nordre Tronvik fra 1702 til 1703.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Tronviken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side 353
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
4/11 1612 Knektepenger 1612 Olle Trunduig betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Lauridz Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Lauris Trunduig betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Lauris Trunduig betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Lauris Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Lauris Thrunnduig i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Laures Thrunduig betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1623 Landskatt 1623 Lauridtz Trunduig i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Lauridz Thrunduiigh betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Lauridz Thrunduig betaler 5 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Lauredtz Trunduigh betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Lauridz Thrundvigh betaler 1625 1 rd 1 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Laurids Trunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Lauridz Trundvig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Lauridz Trunduig betaler 1 daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Lauritz Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Lauridz Thrunduig betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Lauridz Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Lauridz Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Lauridzs Trunduig i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Den 3 Thrunduig betaler 0 rd i garnisonsskatt 1628 siden gården har stått øde dette året. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Lauridz Thrunduig har flyttet til Kiellingsuigh og gården står øde og betaler 0 rd i landskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Trunduig 3 står øde og betaler 0 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629 siden Lauritz har flyttet til Kiellingsuig. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Thrunduig 2 staar øde i Rygge Sogenn betaler 0 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Hallduord Trunduigh betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Halduord Trunduig betaler 2 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Halduord Thronduigh i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Halduord Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Halduord Trunduig betaler 2 dr i landskatt for fullgård i 1632. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Halduord Thrunduig betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1633. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
1634 Bygningsskatt 1634 Halduord Thrunduig betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
8/11 1634 Landskatt 1634 Halduor Thrunduig i Ryge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Halduor Thrunduig i Rygge Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Halduor Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Halduord Thrunduigh betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Halduord Trunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Halduord Thrunduig i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Halduord Thrunduig betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
13/5 1639 Bygningsskatt 1639 Halduord Trunduig betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1639, datert 13. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Halffuord Trunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 ½ dr i landskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Halduor Thrunduiig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Halduor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Halduord Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Halduor Thrund Wiigh i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Halduord Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Halduord Trunduig i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Halduord Trunduig i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Halduord Thrunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Halduord Trunduig i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Halffuor Thrunduigh i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Halffuor Thrunnwigh i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1645 for fullgård som forarmet. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Wj effterschne: Michell Støttuigh, Peder Balcke, Jens Gipsenn, Christoffer Opstad, Oleff Gattu och Guttorm Roer lagrettis mend wdj Røgge prestegield, Giørr witterligtt att det er oß vdj ald gudz Sandhed beuiøst att dise effter schreffne fulde gaardeß besiddere, Nemblig Marrette Otterstad, Peder Bottner, Joen Kubberød, Jon och Euind Kure, Peder Kure, Botell Roer, Kield Roer, Hanß Roer, Christoffer Røer, Suend Lyby, Anne och Hanß Løgen, Nielß Krogstad, Knud Dillingh, Amund Drambstad, Erland Naffstad, Anders Østre Polßrød, Peder Rød, Peder Bou, Gøde Dyrød, Peder Dyrød, Jenß Odderød, Karen Kasu, Halduord Thronduig, Jacob Thronduig, Reer Schippingh, Halduord Oleff Aaßß, Lauridz Neß, Halffue gaarder Anne Karchrød, Ødegaarde Helge Eschelund, Halduord Eschelund, Peder Aßgaarden, Lauridz Thorbenrød, Dise forne: er saa forarmed att dj iche haffuer Raad thil att wdgiffue nogen schatt vdj dette aar. End staar øde Westre Polßrød, Wangh staar øde, Børsebacke bruges aff schriffueren thil schriffr gaard, Klumsten bruges aff Kong: Maytts: foget thil foget gaard. Strandsidre Mouritz Jensøn er lenßmand paa Moß, Asmund och Thomiß saugmestre ibf forarmide, Diniß Andersøns Saugh och Dyrød sougen staar Øde och brugis icke, att dette saa vdj ald Sandhed er Som forschreffuit staar, daa haffuer wj woriß Singneter Her vndertrøgtt, Actum Dilling steffnestue 14 Augustj 1645 RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1645 Koppskatt Olsok 1645 Haluord Thrundwig skatter ved koppskatten 1645 for seg selv, hans quinde - 16 sk. RA, RK, Lensregnskap, Koppskatt: Verne Kloster, Olsok 1645, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Halffuor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1646 for fullgård brugis under Eujegaard och giffr dieris schatt til Hans Welb: Jenns Bielche effter dieris adelig Friheder. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Halffuor Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1647 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Halffuoer Thrunduig i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1648 for fullgård Till kommer Welb: her Candtzeler och Ligger Wnder Effue Gaardt. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Haluord Thrundwigh i Rygge Sogen betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård Thill Kommer velb: Her Candtzeler Jens Bielche och Ligger wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Halffuoer Thrunduig i Rygge Soggenn betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1650 for fullgård Thill Kommer Welb: her Candtzler Jens Bielche Och Ligger Wnder Effue Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Reer Trundvig betaler 0 rd i kontribusjonsskatt 1656 siden Jens Bjelke på Evje er eier. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
1663 Tiendemanntall 1663 Rehr Thrundwig betalte tiendeskatt 1663 for 2 lispund salt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Tiendemanntall: Moss og Verne Kloster, 1663.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1701. [Rygge Sogen: Alff Hasle, Alff Haßle (av Haßle), Olle Lyby, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balche, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Hans Kurre (av Salt bruget i Kurre fiorden), Joen Christenß Westre Kurre, Nordre Trundwig ødde (bruges aff Pouel Christopherß Corporal wed Hr Ritmester Fien), Halfuor Mellom Trundwig, Gulhomen ligger ødde, Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig garder), Halffuor Trundwig (aff Salt bruget aff Trundwig Salt Kiedel), Olle Westre Polsrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Christen og Joen Baaattner, Olle Baattner, Otterstad, Olle Roer, Olle Braade, Christopher Aasgaarden, Enken Gunnild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Ørre, Erich Dallen, Jacob Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindahl: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1702. [Rygge Sogen: Alff Haßle, Halfuor Balcke (av Haßle), Olle Lyby, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balcke, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Hanß Kurre (av Salt bruget udj Kurre fiorden), Joen Christenß Westre Kurre, Raßmus Nordre Trundwig, Halfuor Mellom Trundwig, Gulholmen (ligger ødde), Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig gaarder), Halfuor Trundwig (av Trundwig Salt Kiedel), Olle Westre Polsrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Christen og Joen Baattner, Olufs Enke Baattner, Otterstad, Olle Roer, Olle Braade, Christopher Aasgaaarden, Enke Gunild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Øre, Erich Dallen, Jens Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindall: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
Evje 22/11 1704 Riksarkivets diplomsamling Jordebok over Evje gods 1703. [Rygge Sogen: Alff Haßle, Olle Madßen (av Haßle), Olle Lybye, Knud Dilling, Lars og Enken Løgen, Halffuor Balche, Peder Nordre Kurre, Hans Østre Kurre, Salt bruget udj Kurefiorden, Joen Christenß Westre Kurre, Raßmus Nordre Trundwig, Halwor Mellom Trundwig, Guldholmen (Ligger ødde), Syndre Trundwig (delt Vnder de andre Trundwig gaarder), Salt bruget af Trundwig Salt Kiedel, Olle Westre Polßrød, Anders Wrrestad, Jacob Fiulstad, Joen Battner, Olles Enke Battner, Otterstad, Olle Roer, Olle Bratte, Christopher Aasgaarden, Enken Gunild Strand, Swend Dyre, Erich og Hans Løgen, Jens Ørre, Erich Dallen, Jens Joenß Larwolden, Hans Haffuen, Peder Haffuen. Wolle Sogen: Tohre Larß Nordby. Suindall: Joen Melgaard.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 22. november 1704.
8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Regnskap for (forpakter Ole) Tørnbergs inntekter og utgifter på vegne av Franz Wilhelm von Følkersam 28. juni 1702 - 8. november 1703. [Frans Wilhelm von Følkersam, Jakob Roer på Moss, Christoffer Dillingøy, lagmann Berg, Jon Christensøn Botner, Jens Øra, skipper Johan Anderssøn i Christiania, Peder murmester på Moss, Mathias skomaker, Christen skomaker på Moss, postmester Søren Busch, sorenskriver Thulow, Nils dragon på Moss, Jon Torgersøn, Svend Ørehuset, Ole Øre, Arne Nøkkeland, Halvor Balke, Peder Nordre Kure, Rasmus Tronvik, Ole Pedersøn Tørnberg] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.