Sager i Moss

Her følger informasjon om sager og kverner som har vært i Moss, nærmere bestemt i Fossen med ett enkelt unntak for Gashus sag som var på gården. Foreløpig er det dog ikke lagt ut noen informasjon, men dette vil komme senere.

Sager i fossen

Alby

Anders Blommes 1. sag

Anders Blommes 2. sag

Berg sag

1. Brevik sag

2. Brevik sag

3. Brevik sag

Bro sag

Christoffer Galles 1. sag

Christoffer Galles 2. sag

Dyre sag

Else Galles sag

Gjerløff Nettelhorstes 1. sag

Gjerløff Nettelhorstes 2. sag

Hans Hellers sag

Huseby sag

Jens Bjelkes 1. sag

Jens Bjelkes 2. sag

Jørgen Friises 1. sag

Jørgen Friises 2. sag

Karen Hansens sag

1. Kloster sag

2. Kloster sag

3. Kloster sag

Kongens 1. sag

Kongens 2. sag

Kongens 3. sag

Margrethe Brockenhuses sag

Munke sag

Mære sag

Nils Eriksøns sag

Ole Galles 1. sag

Ole Galles 2. sag

Ole Galles 3. sag

Ole Henriksøns sag

Ole Haagensøns sag

Ole Haagensøn med fler sin sag

Orkerød sag

Paul Larssøns sag

Påske sag

Ralde sag

Ramberg sag

Slumpen

Ståfast

Nederste svenske sag

Mellomste svenske sag

Øverste svenske sag

Truid Pedersøns sag

Flomsager

Gashus sag

Kverner i fossen

Logg

Siden er opprettet 28. juni 2016; forfattet av Terje Pettersen-Dahl