Kongens 1. sag (Bro sag)

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Kongens sag 1 Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
1618 Landskatt Martini 1618 Ouden Saugmester som schier paa Kong Mays Saug betaler 0 dr i landskatt 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Christen paa Broßaugen betaler 3 ort i landskatt 1639 som saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Christen paa Broußaugen betaler 0 dr i båtsmannsskatt 1640 som saugmester paa Moeß for hans Sønn J Ko: Ma: tieniste. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.