Nederste svenske sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Nederste svenske sag Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
1618 Landskatt Martini 1618 Annammitt aff den Nederste Suensche Saug i Grundschatt penge 2 rd i landskatt 1618. Er inted schorett paa forne Saug i Aar. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
28/1 1637 Landskatt 1636 Noch Enndnu Annammit aff forne Annders Karre aff thrinde Sauger kaldes de Suendsche Sauger Som Hannd haffuer wdj Brug aff Erlig och Welb: Mand Gierløff Nedtelhorst effter hans andgiffuende at Werre schorit paa Samme Saug dete aar 1 ct 40 thylter Bord. Der aff giffuet 11 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Annammit i landskatt 1637 aff thuende Sauger Paa Moeß Som Anders Karre bruger aff Erlig och Welbyrdige mand Gierloff Nederhorst och effter andgiffuende at Werre schaaren paa Samme Saug dette aar 1 ct 46 ½ thylter Bord, Der aff giffuett 11 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Annammit i landskatt 1637 aff thuinde Sauger Paa Moeß Som Anders Karre bruger aff Erlig och Welb mand Gierloff Nederhorst och effter andgiffuende at Werre schaaren paa Samme Saug dette aar 1 ct 46 ½ thylter Bord, Der aff giffuett 5 ½ dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Annammit i landskatt 1637 aff thrinnde Sauger Paa Moeß Som forne Anders Karre bruger aff Erlig och Welb mand Gierloff Nederhordst och effter andgiffuende at Werre schaaren paa Samme Saug dette aar 1 ct 46 ½ thylter Bord, Der aff giffuett 5 ½ dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Annammit i landskatt 1638 aff thrende Sauger Kaldis de Suensche Sauger Paa Moeß Som Anders Kare haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gerloff Nettelhorst. Schaaren paa same Sauger 1 ct 46 ½ thølt bord, Der aff giffuet 11 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Annammit i landskatt 1638 aff thrende Sauger Kaldis de Suensche Sauger Paa Moeß Som Anders Kare haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gerloff Nettelhorst. Schaaren paa same Sauger 1 ct 20 thølter bord, Der aff giffuet 9 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Annammit i landskatt 1639 aff thrende Sauger Kaldis dj Suenscke Sauger Paa Moeß Som Anders Karre haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gierloff Nettelhorst. Schaaren paa samme Sauger 2 ct 20 thyldter bord, Der aff giffuet 16 ½ dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Annammit i landskatt 1640 aff thrende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moeß Som Anders Karre haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gierloff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Annammit i landskatt 1640 aff thrende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moeß Som Anders Karre haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gierloff Nettelhorst och eer Liggendes Vnder Hans Welbhz gaard Hollebye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Annammit i landskatt 1641 aff Thrende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moeß Som Anders Karre haffuer Vdj brug aff Erlig och Welb: Mand Gierloff Nettelhorst och ehr Liggendes Vnder Hans Welbhz: Sædegaard Hollebye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Annammit i landskatt 1641 aff Thrende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Maaßß Som Anders Kaare haffuer Vdj brug aff Erlig och Welbiurdige Mannd Gierløff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Annammit i landskatt 1641 aff Thrende Sauger Kaldis dj Suenscke Sauger Paa Maas Som Anders Kaare haffuer Vdj brug aff Erlig och Welb: Mand Giørloff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Annammit i landskatt 1642 aff Thrende Sauger Kaldis dj Suenscke Sauger Paa Moßß Som Anders Kaare haffuer udj brug aff Erlig och Welb: Mand Gierløff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Annammit i landskatt 1642 aff Trende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moes Som Anders Kare haffuer wdi brug aff Ehrlig och Welb: Mannd Gierlouff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Annammit i landskatt 1642 aff Thrende Suenske Sauger Paa Moeß Som Anderß Kare haffuer till brugß aff Erlig och Welb: Mannd Gierlouff Nittelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Annammit i landskatt 1643 aff Trende Sauger Kaldis dj Suendsche Sauger Paa Moeß som Anders Kare haffuer i brug aff Erlig och Welb: Mannd Gierlouff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Annammit i landskatt 1643 aff Thrende Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moeß Som Birgitte S: Anderß Kareß haffuer i brug aff Erlig och Welb: Mannd Gierlouff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Annammit i landskatt 1644 aff Trennde Sauger Kaldis dj Suensche Sauger Paa Moeß Som Birgitte Annderß Kares haffuer till brugs aff Erlig och Welb: mannd S: Gierlouff Nettelhorst. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.