Paul Larssøns sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Paul Larssøns sag Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
14/11 1623 Landskatt 1623 Brynild Saugmester i Rygge sogenn som schier paa Pouell Lauridtzsens Saug betaler ½ daller i landskatt 1623 som saugmester paa Moßß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.