Paulsen og Kock sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, xxx Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
8/11 1634 Landskatt 1634 Annammit aff en saug Jenns Pouelßen och Joen Koch bruger i grundschatt Pendinge 2 dr. Er schaaren paa samme saug dette aar 28 thylter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Annamit aff en Saug Jenns Pouellsenn och Joenn Koch bruger Vdj grundschatt Pennge 2 dr. Ehr schaarenn paa samme Saug dete Aar 35 tylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug Jenns Pouelsen och Joenn Koch bruger. Samt 3 ½ dr 2 ½ ort for derpaa ehr Skorenn 48 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug Paa Moeß Som Jenns Pouelß: och Joenn Koch bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug Paa Moeß Som Jens Pouelsen och Joenn Koch bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 40 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
2/5 1635 Fogderegnskap Verne kloster 1634-1635 Annammid 20 dr aff enn saug i Rygge sogenn som Jens Povuelßenn och Joenn Koch bruger. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 2. mai 1635.
2/5 1636 Fogderegnskap Verne kloster 1635-1636 Annammid 20 dr aff Jens Pouelßen och Joenn Kock aff enn saug paa Moes dj bruger. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 2. mai 1636.
2/5 1637 Fogderegnskap Verne kloster 1636-1637 Annammid 20 dr aff Jens Pouelsen och Joenn Koch aff enn saug paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 2. mai 1637.
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammid 20 dr aff Jens Pouelßen och Joen Erichßen aff enn saug paa Maaeß. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Annammid 1 dr i landskatt 1638 aff en Saug Paa Moeß Som Jens Pouelsen och Joenn Koch bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug Paa Moeß Som Jens Pouellsen och Joen Erichsen bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 ½ thølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
4/5 1639 Fogderegnskap Verne kloster 1638-1639 Annammid 20 dr aff Jens Pouelßen och Joen Kock aff enn saug paa Maaes. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 4. mai 1639.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug Paa Moeß Som Jens Pouellsen och hans medbrøder bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 ½ thølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Annammid 3 dr i landskatt 1639 aff en Saug Paa Moeß Som Jens Poffuelßen och Joenn Erickßenn bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thyldter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
12/5 1640 Fogderegnskap Verne kloster 1639-1640 Annammid 20 dr aff Jenns Poffuelßenn och Joen Kock aff enn saug paa Moßß. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 12. mai 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Jens Poffuelßen och Maren Kockes Saug Paa Moeß. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Saug Paa Moeß som Jens Poffuelßen och Maren Kockes bruger. Samt 2 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 37 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
19/6 1641 Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 Annammid 20 dr aff Jenns Poffuelßen och Maren Kock aff enn Saug paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug Paa Moeß som Jens Poffuelßen och Maren Kockes bruger. Samt 2 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 33 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
16/8 1642 Lensregnskap Verne kloster 1641-1642 Annammid 20 dr aff Jenß Pouelßen och Marenne Koch aff enn saug paa Moß. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1641 - 1/5 1642, datert 16. august 1642.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug Paa Maaßß som Jens Poffuelßen och Maren Kockes bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug Paa Maas som Jens Poffuelßen och Maren Kockes bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug Paa Moßß som Jens Poffuelßen och Maren Kockis bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug Paa Moes som Jens Pouelßen och Maren Kockiß bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 20 dr aff Giertrud Jenns Pouuelß: och Maren Koch aff enn saug paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Annammid 4 dr i landskatt 1642 aff en Saug Paa Moeß som Jennß Pouelßenn och Marenne Koches bruger. Samt 5 dr 1 ort for derpaa ehr Skorenn 70 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Annammid 2 dr i landskatt 1643 aff en Saug Paa Moeß som Jens Pouelßenn och Maren Koch bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
3/8 1644 Lensregnskap Verne kloster 1643-1644 Annammid 20 dr aff Giertrud Jens Pollsenns och Marenn Koch aff enn Saug paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1643 - 1/5 1644, datert 3. august 1644.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Annammid 4 dr i landskatt 1643 aff en Saug Paa Moeß som Marene Koch bruger. Samt 6 dr for derpaa ehr Skorenn 80 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Annammid 4 dr i landskatt 1644 aff en Saug Paa Moeß som S: Jenß Pouelsen och Marene Koch bruger. Samt 6 dr for derpaa ehr Skorenn 80 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.