Agnor

Navnet

Agnor. Udt. a`ngnór. ― i Agnoo RB. 139. Agno ">Reg. 135, 1404-05. Anngner St. 3 b. Agnordt 1578. Angnor 1593. 1600.1/1. 1616. Agnor 1723.

Synes at være det vel kjendte, endnu brugte gamle Ord agnǫr, der betegner den Modhage paa Fiskekrogen, som fastholder Agnet, og derefter andre lignende Hager. Mulig har den her løbende Bæks stærke Krumning, eller ogsaa et paa Kartet synligt skarpt, hageformet Udspring af en Høide fremkaldt den Sammenligning, som er udtrykt i Navnet. Jfr. f. Ex. Navnet Kengsruð (Bd. I S. 286 og Høland GN. 12).

Brukere

Torsten [på] Agnor ( - 1612)

Torsten er nevnt som bruker av Agnor i Nesodden fra 1612 til 1612.

Ansten [på] Agnor (1612 - 1620 - )

Ansten er nevnt som bruker av Agnor i Nesodden fra 1612 til 1620.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Agnor Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 91
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 20 dr aff Anndstienn Angnor i Nessodden aff 1 ½ pdt i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 40 dr aff Andstienn Angnor i Aabodtzfald Som hans formand Thorstenn Angnor var faldenn for. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 ½ dr 1 & aff Anstenn Angnor i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pund 1 fxr Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Anndstenn Angnor i Nessodenn i Holldinng aff 1 ½ pund 1 fxring. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Anndsteenn Angnoer i Neßoddenn i Holding aff 1 ½ pund Sallt cronnegoeds och 1 fring Thill prestenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Annsteenn Anngnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Annsteenn Anngnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Anamit 40 dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn for Nogett Sagetømmer hannd hemmelig om Nattertide loed floede till Hußeuig Och Sollde ehnn hollennder. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ½ dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn i Holdinng aff 1 ½ pund Sallt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Annsteenn Angnoer i Neßoddenn aff Angnoer saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.