Gjøfjell

Navnet

Gjøfjeld. Udt. jý´fjæll. ― Gyghræfiel RB. 256. Gieffeld 1578. Giøfeldt 1593. Giøfeld 1600.1/1. Giøfield 1616. 1723.

Gýgjarfjall, af gýgr, Jotunkvinde.

Brukere

Ansten [på] Gjøfjell ( - 1624 - 1628 - )

Ansten er nevnt som bruker av Gjøfjell i Nesodden fra 1624 til 1628.

Hendelser

1971 Nesoddens historie, Bind 1, Fra de eldste tider til 1800 Schou, Terje: "Nesoddens historie, Bind 1, Fra de eldste tider til 1800", Gjøfjell Schou, Terje: "Nesoddens historie, Bind 1, Fra de eldste tider til 1800", utgitt av Ås kommune, side 186
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Gjøfjeld Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 91
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Annsteenn Giøefielld i Neßoddenn aff Giøefielld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Annsteenn Giørfielld i Neßoddenn aff Giørfielld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Annsteenn Giøefield i Neßoddenn aff Giøefield saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Ansten Giøfield i Neßoddens Prestegield er 1634 oppført med 1 pd ½ Lißpd meel i Oudenbøll, 1 pund meel i Wllerud og 15 Lißpd Salt i Digrae. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Annstenn Giøfield i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med 1 phd Miell i Guberued, 10 ½ linsp Miell i Oudenbøll og 15 ½ linsp Salt i Diegerud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anstenn Giøefield i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 1 phd Miell i Oulerud, 10 ½ Linsp Miell i Oudenbøll og 15 ½ Linsp Miell i Digerud. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Ansten Giøfield i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 1 P: miel i Oulerud og 15 ½ lispd 1 R: Salt i Digerø. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anstenn Giøfield i Neßsoddens gield er 1637 oppført med 1 ½ Schpd 5 ½ lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Anstenn Giøfield i Neßsoddens Sogenn er 1637 oppført med 1 pd 1 fxr miel og 15 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Anstenn Giøfield i Neßßoddenß Gield er 1637 oppført med 1 pd 1 fxr miel og 15 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.