Munkerud

Navnet

Munkerud. Udt. mó´nkerú. ― Munnckerudt 1578. Munckerudt 1600.1/4. Munkerud 1723.

Munkaruð, af munkr, Munk; selvfølgelig kaldet saa, fordi Gaarden i den katholske Tid har tilhørt et eller andet Munkekloster.

Brukere

Lars [på] Munkerud ( - 1611 - 1612 - )

Lars er nevnt som bruker av Munkerud i Nesodden fra 1611 til 1612.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Munkerud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 90
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1611-12 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Laurits Munckerudt for handt ickj Betallett hans schatt i Rette Thidt, efftir Kong: Mayz: Breffs Liudelße. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1611-12 Anamit ½ dr aff forne Laurits [Munckerudt] for schatt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612, datert 15. april 1613.