Rør

Navnet

Rør. Udt. rø:r. ― i Røri Reg. 97, 1350-51. Røer 1578. 1593. 1723.

Røyrr (Hrøyrr) m.?, Røs, et gammelt Ord, svarende til svensk rør n., hvoraf Spor findes ogsaa i Norsk, se Fritzner og Vigfusson under reyrr. Jfr. Rygge GN. 1 (Bd. I S. 340). Det synes efter Omstændighederne mindre rimeligt her at tænke paa røyrr m., Rør, Siv, eller paa rjóðr n. (Indl. S. 71), uagtet det formelt var muligt.

Brukere

Bjørn [på] Rør ( - 1614 - 1615 - )

Bjørn er nevnt som bruker av Rør i Nesodden fra 1614 til 1615.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Rør Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 88
5/7 1615 Fogderegnskap Follo 1614-15 Anamit 13 ½ dr aff Biørnn Røer for thuende Kostholder Olluff Gunderßenn borger i Osloe haffde thagett offuer hannem aff Osloe Raadstuffue. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615, datert 5. juli 1615.