Rud

Navnet

Rud. Udt. rú. ― i Ruddi DN. IV 195, 1336 Rud ">RB. 253. Rudt 1578. 1593. 1600.1/1. Ruud 1723.

Ruð n., Rydningen.

Brukere

Jens [på] Rud ( - 1616 - 1629 - )

Jens er nevnt som bruker av Rud i Nesodden fra 1616 til 1629.

Erik [på] Rud ( - 1635 - 1637 - )

Erik er nevnt som bruker av Rud i Nesodden fra 1635 til 1637.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Rud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 89
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Nessodenn i Holldinngh aff 1 pund Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holding aff 1 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holldinng aff 1 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßoddenn i Holdinng aff 1 pund sallt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 1 dr aff Jenns Rud i Neßodenn i Holldingh aff 1 pund ßalt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Erich Røed i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med ½ phd Saltt i Røed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Erich Røed i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med ½ phd Saltt i Røed. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Erich Røe i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med ½ phd Salt i Røe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Erick Røe i Neßsoddens gield er 1637 oppført med ½ Schpd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Erich Røe i Neßsoddens Sogenn er 1637 oppført med ½ pd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.