Sandåker

Navnet

Sandaaker. Udt. sa`nnåker. ― a Sandakrum DN. IV 546, 1405 Sandagger 1578. Sandagir 1593. 1600.1/1. Sandager 1723.

Sandakrar, Flt., Sandagrene.

Brukere

Åse [på] Sandåker ( - 1607 - 1613)

Åse er nevnt som bruker av Sandåker i Nesodden fra 1607 til 1613.

Anders [på] Sandåker (1613 - 1620 - )

Anders er nevnt som bruker av Sandåker i Nesodden fra 1613 til 1620.

Tjenestefolk

Anne Trondsdatter ( - 1635 - 1637 - )

Anne nevnt som bosatt på Sandåker i Nesodden fra 1635 til 1637.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Sandaaker Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 92
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 ½ dr aff Aaßße Sandagir i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 18 dr aff Annders Sanndager i Nessoden aff 1 ½ pund i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 ½ dr aff Anders SandAgger i Nessodenn i Holldinngh aff 1 ½ pd Salt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 1/2 dr aff Anders SandAgger i Neßoddenn i Holding aff 1 1/2 pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 ½ Rix daller aff Anders SandAgger i Neßodden i Hollding aff 1 ½ schippd Sallt cronegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 ½ dr aff Annders Sanndagger i Neßoddenn i holldinng aff 1 ½ pund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 ½ dr aff Annders Sandagger i Neßoddenn i Holding aff 1 ½ pund salt Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Anne Trundsdatter tienendes paa SandAgger i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med 3 linspd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anne Thrundsdater tienendeß paa SandAgger i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 3 ½ Linsp Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Anne Thrundsdater thienendeß paa SandAgger i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 3 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anne Trundsdater i Neßsoddens gield er 1637 oppført med 3 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.