Skoklefall

Navnet

Skoklefald. Udt. skå`kklefæll (ogsaa hørt udt. skå`fæll, med stærk Afkortning, som tør være den ægte Bygdeudtale). ― Skocklefald 1557. Skockilfaldt 1578. 1593. 1600.1/1. Skockelfall 1700. Skochlefald 1723.

*Skǫklafall? Det ligger nærmest at antage 1ste Led for skǫkull m., Skagle; men dette giver neppe nogen rimelig Mening i Forbindelse med fall. Det skǫkull, vi have her, kunde mulig være en Sideform af skekill m., Snip, udskydende Strimmel, som ligger til Grund for Navnet Skjekle i Rakkestad (Bd. I S. 115) og flere ved dette anførte Navne. Er dette saa, kunde en Samling f. Ex. af Udslaatter blive kaldet skǫklar, og var der paa dette Sted skeet et Jordfald, kunde deraf Navnet Skǫklafall opstaa.

Brukere

Aslak [på] Skoklefall ( - 1607 - 1623)

Aslak er nevnt som bruker av Skoklefall i Nesodden fra 1607 til 1623.

Claus Aslaksøn (1623 - 1630 - )

Claus er nevnt som bruker av Skoklefall i Nesodden fra 1623 til 1630.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Skoklefall Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 87
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 dr aff Aslach Stockilfald i Nessodenn i Holldinngh aff 1 pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 dr aff Aslach Skockillfald i Nessoden i Holldinngh aff 1 pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 dr aff Aslack Skockildfald i Nessodenn i Holldinngh aff 1 pund Sallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 dr aff Aslack Skockildfald i Nessodenn i Holldinng aff 1 pund. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 20 Rix daller aff Claus Aßlachsen aff en gaard nemblich Skockellfalld i Neßodden aff 1 schippd Sallt cronegoeds i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Clauß Schockellfalld i Neßoddenn aff Schockllefalld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr aff Claus Schockellfalld i Neßoddenn i holldinng aff 1 pund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Clauß Schockellfalld i Neßoddenn aff Schochellfalld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Claus Schochlefald i Neßoddenn aff Schochlefald saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 dr aff Claus Skochellfalld i Neßoddenn i Holding aff 1 pund salt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.