Solberg

Navnet

Solberg. Udt. só`łbær. ― Solbærgh RB. 253. a Soolberghum DN. IV 506, 1398 a Solberghum DN. IV 546, 1405 Solbergh 1578. Solberig 1600.1/1. Soelberg 1723.

Sólbergar, se Kraakstad GN. 25.

Brukere

Mikkel [på] Solberg ( - 1617 - 1618 - )

Mikkel er nevnt som bruker av Solberg i Nesodden fra 1617 til 1618.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Solberg Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nesodden, side 87
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 8 dr aff Peder Solberigh for hanns Quinde kunde icke beuiße Mickell Solberigs Quinde Nogenn Horsagh Offuer. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.