Elgestad

Navnet

Elgestad vestre og østre. Udt. hæ`łjesta. ― i Æilgiastodum RB. 66. i Elghistadom RB. 185. Elghestadhe DN. VIII 420, 1478 Elgestad DN. XI 220, 1487 Ellistad, Ellgestad 1593. Ellestadt 1604.1/1, 1/1. Elgestad vestre, østre 1668. 1723.

*Elgjarstaðir; Elghi- RB. 185 maa være en afslidt Form, da Sammensætning med staðir kræver Gen. af 1ste Led. Vistnok samme Navn som det under Stokke GN. 40 indgaaede Ælghastader. Elgjar- maa være det samme Ord, som findes i Sammensætning med tún i det oftere forekommende Navn Elton, Eltun (opr. Elgjartún) og med nes i Elnes (opr. Elgjarnes). En beslægtet Form haves vel i det nordenfjeldske Stedsnavn Elgisetr og i Elgesem i Sandeherred (GN. 153). Betydningen er ikke sikker; det synes efter de Forbindelser, hvori det forekommer, ikke at kunne være Dyrenavnet elgr, selv om dette kunde have havt Genitivformen elgjar, der ikke kan paavises. Jfr. Bd. I S. 113. 132. II S. 402. III S. 157. S. B. antager 1ste Led at være Gen. af et med gotisk alhs f., Tempel, beslægtet Ord *elgr (jfr. S. Bugge, Norges Indskrifter med de ældre Runer. I S. 163. 166). Man kan isaafald sammenligne dette Navn med Vestad i Tjølling (GN. 69). Om det i Udtalen tilkomne H- i Navnets Begyndelse se Indl. S. 24 ("Halvemaal"); det skriver sig her vel fra Paavirkning af Mandsnavnet Helge eller af det forsvundne Gaardnavn Helgustaðir, som er anført under "Forsvundne Navne" ndfr.

Brukere

Hendelser

1999 Rygh, Jarlsberg og Larviks Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Jarlsberg og Larviks Amt", Bind 6, Elgestad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Jarlsberg og Larviks Amt", Bind 6, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Nøtterø, side 246