Oppegård

Navnet

Oppegaard vestre, østre og søndre. Udt. ó`ppegåł. ― i Vppigarde RB. 138. Oppegaardt 1578. Opegaardt 1600.1/1, 1/1, 1/1. Oppegaard (3 Gaarde, det nuv. Østre O. kaldet Nordre) 1723.

Uppigarðr, Øvregaarden. Navnet har Udseende af at være opstaaet ved Deling af en ældre Gaard, hvoraf ogsaa GN. 34 og 35 formodentlig ere Parter. Den gamle Gaards Navn kjendes ikke. I RB. 138 nævnes ogsaa en nu forsvunden Part Austagardr (Østgaarden).

Brukere

Jens [på] Oppegård ( - 1635 - 1637 - )

Jens er nevnt som bruker av Vestre eller Østre Oppegård i Oppegård fra 1635 til 1637.

Mogens [på] Oppegård ( - 1635 - 1637 - )

Mogens er nevnt som bruker av Vestre eller Østre Oppegård i Oppegård fra 1635 til 1637.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Oppegaard Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Oppegaard, side 92
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Jennß Oppegaard i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med 1 fxr Miell i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jenns Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 1 fxr Mell i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Jennß Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 1 fx miel i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Jenns Oppegaard i Neßsoddens gield er 1637 oppført med 1 fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Jenns Oppegaard i Neßsoddens Sogenn er 1637 oppført med 1 fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Mogennßß Oppegaard i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med 11 linsp Saltt i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Mogennß Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 11 Linsp Salt i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Mogennß Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 11 lispd Salt i Oppegaard. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Moegenß Oppegaard i Neßsoddens gield er 1637 oppført med 11 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Mogens Oppegaard i Neßsoddens Sogenn er 1637 oppført med 11 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.

Søndre Oppegård

Brukere

Berulf [på] Oppegård ( - 1591 - 1613 - )

Berulf er nevnt som bruker av Søndre Oppegård i Oppegård fra 1591 til 1613.

Jon Berulfsøn ( - 1618 - 1647 - )

Jon er nevnt som bruker av Søndre Oppegård i Oppegård fra 1618 til 1647.

Hendelser

1996 Historien til gården Søndre Oppegård Østberg, Willy: "Historien til gården Søndre Oppegård", Lokalhistoriske skrifter nr. 4, Bjørgulf Oppegård. Østberg, Willy: "Historien til gården Søndre Oppegård", Lokalhistoriske skrifter nr. 4, side 12
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Oppegaard Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Oppegaard, side 92
1611 Landskatt 1611 Bierulff Oppegaard i Nesodden sogen er 1611 oppført med 1 pd Saltt i Oppegaard, 1 pd Saltt i Barud Ibidem, 1 fix Saltt i Thorbiørnrud Ibidem, 1 fix Saltt i Brotto Ibidem, 9 lispd Miell i Settir Ibidem, 1 lispd Saltt i Jørnrud i Nordbyesogenn, 15 lispd Miell i Foeßß i Skiesogenn, 1 pd 7 lispd Miell i Hones i Enebacksogen, 1 pd Miell i Hockaas i Bodstadsogen, 1 ½ pd Korn i Sparbottenn i Waalesogen, 1 pd Korn i Gattehuußß Ibidem, 6 ½ lispd Korn i Løgenn i Røgennsogenn, 1 Hudtt i Gullirudtt i Onßøen, 1 pd Saltt i Hallang i Fronnesogn, 1 pd 1 fix Saltt i Hasle paa Neßoddenn, 1 dr Aff enn partt i itt Laxe fiskinnde i Hougfoeßß paa Egir, 2 ½ pd Miell i Krogirud i Thomptirsogn, 7 lispd Miell i Hiord i Weßbyesogn, 1 pd Miell i Grøtterud paa Modum og ½ pd Korn i Strømb i Waalesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Berulff Oppegaard i Nesodden sogenn er 1612 oppført med 1 pund Saltt i Oppegaard, 1 pund Saltt i Barudt Jbidem, 1 fix Saltt i Thorbiørnrud Jbidem, 1 fix Saltt i Brotto Jbidem, 9 Lispdt Miell i Settir Jbidem, 1 Lispdt Saltt i Jørnrudt i Nordbye S:, 15 Lispdt Miell i Foeß i Skiesogenn, 1 pdt 7 lispdt Miell i Hones i Enebacksogenn, 1 pund Miell i Hockaas i Baadstad S:, 1 ½ pdt Korn i Sparbottenn i Walesogn, 1 pund Korn i Gattehuus Jbidem, 6 ½ lispd Korn i Løgenn i Røgennsogenn, 1 Hud i Gullirudt i Onßøenn, 1 pundt Saltt i Hallanng i Fronnesogenn, 1 pdt 1 fix Saltt i Heøle paa Neßßodenn. 1 dr aff enn part i itt Laxe fiskinde i Hougfoes paa Egir, 2 ½ pundt Miell i Kragerudt i Thomptersogn, 7 lispd Miell i Hiordt i Nordbye sogenn og 1 pdt Miell i Grøtterud paa Modum. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Bierulff Oppegaard i Nessodden sogen er 1613 oppført med 1 pund Saltt i Oppegaard, 1 pund Saltt i Barud Jbid, 1 fix Saltt i Thorbiørnrud Jbid, 1 fix Saltt i Brotto Jbid, 9 Lispund Miell i Settir Jbid, 1 Lispund Saltt i Jørnrud i Nordbye Sogn, 15 Lispund Miell i Foes i Skie ßogenn, ½ pdt 8 lispund Miell i Hones i Eneback sogen, 1 pund Miell i Hockaas i Baadstad S:, 1 ½ pund Kornn i Sparbottenn i Wale sogenn, 1 pund Kornn i Gatthuus Jbid, 6 ½ Lispund Kornn i Løgenn i Røgen sogenn, 1 Hud i Gullirud i Onßøen, 1 pund Saltt i Hallang i Fronne sogenn, 1 pund 1 fix Saltt i Hasle paa Neßodenn, 1 dr aff en part i itt Laxe fiskinde i Hougfoes paa Egir, 2 pund 6 Lispdtt Miell i Kragirud i Thompter sogn og 1 pund Miell i Grøtterud paa Modum. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
10/12 1618 Landskatt 1618 Joen Oppegaard i Nesoden sogenn er 1618 oppført med ½ pund Miell i Ask i Røgenn sogenn, 1 ½ pund Kornn i Sperbotten i Waale sogen, 15 lispd Miell i Foeßße i Skie sogenn, 6 lispd Miell i Settir i Agers Herrid, 3 lispd Miell i Settir 2 ibid og 8 lispund Miell i Krogirud i Thomptir sogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Jonn Oppegaard i Nessodenn Sogenn er 1620 oppført med ½ pund Miell i Ask i Hierdrusogen, 2 pund Kornn i Sperbottenn i Wallesogenn, 15 lispund Miell i Foeßß i Skiesogenn, 9 lispund Miell i Setter i Aggersherret og ½ pund Miell i Nordbye i Nordbyesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/11 1623 Landskatt 1622 Joenn Oppegaard i Neßs Odden Sogen er 1622 oppført med ½ pund Meell i Ask J Gierdrumsogen, 2 pund Korn i Sperbotten J Wallesogen, 15 Lispd Meell i Foßß J Skiesogen, 9 lispd Meell i Setten J Aggers Herritt og ½ pund Meell i Norrdbye i Norrdbyesogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Joen Oppegaard i NeßsOdden er 1623 oppført med 2 pund Koren i Sperrebotten, 15 Lispd meell i Foßß, ½ pund meell i Søndre Settre, ½ pund meell i Aßs J Giendrum sogen og ½ pund meell i Noerdbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Joenn Oppegaard i Neß Oddenn er 1624 oppført med 2 pund i Sperbotenn, 15 lispd i Foeßß, ½ pund i Søndre Setter, ½ pund i Ash, ½ pund i Noederbye og 1 pund i Vldrem i Schiedsmoe soegenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Joenn Oppegaard i Neßs Oddenn er 1625 oppført med 2 pund Koren i Sperrebottenn, 15 lißpund meell i Foßß, ½ pund meell i Sønndre Setter, ½ pund meell i Asch, ½ pund meell i Nordbye, 1 pd meell i Veedrenn i Schiedtzmoe Sogenn og 1 dr i Hoebroefoßß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Joenn Oppegaard i Neßoddenn er 1626 oppført med 2 pund Kornn i Sperrebottenn, 15 lißpund Meell i Foßß, ½ pund Meell i Sønndre Setter, ½ pund Meell i Asch, ½ pund Meell i Nordbye, 1 pund Meell i Wlldrenn i Schiedtzmoe Sogenn og 1 dr i Hoebroe foßß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Joenn Oppegaard i Neßoddenn er 1626 oppført med 2 pund Kornn i Sperrebottenn, 15 lißpund Meell i Foßß, ½ pund Meell i Sønndre Setter, ½ pund Meell i Asch, ½ pund Meell i Nordbye, 1 pund Meell i Vlldronn i Schiedtzmoe Sogenn, 1 dr i Hoebroe Foßß, 1 pund 4 lißpd M i Haßle og 1 fng Salltt i Naffroe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 19 ß aff Joenn Jørennrud i Aaß Sogenn i holldinng aff 4 lispund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Joen Oppegaard i Neeßßoddenn er 1627 oppført med 2 Pund Korn i Sperbottenn, 15 Lißpd Mell i Foeßß, ½ pund Mell i Søndre Setter, ½ pund Mell i Asch, ½ pund Mell i Nordbye, 1 pund Mell i Wldrengh, 1 pund i Hoebroefoßß, 1 pund 4 Lißpd mell i Haßßle og 1 feringh Saltt i Naffeor. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Joenn Oppegaardt i Neßß Oddenn er 1628 oppført med 2 Pund Sperbotten, 11 Lißpd tunge i Foeßß, ½ Pund tunge i Søndre Setter, ½ Pund tunge i Asach, ½ Pund tunge i Nordbye, 1 Pund tunge i Wldening i Schidsmoe sogen, ½ lispd tunge i Haßßle, 1 daller i Hæebroefoßß, 1 pd 4 Lispd tunge i Haßßle og 1 fering Salt i Nefmoe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Joen Oppegaardt i Næßodden Prestegieldt er 1628 oppført med 2 pund Kornn i Sperbottenn, 15 Lispund miell i Faaß, ½ pundt miell i Sønnder Setter, ½ pundt miell i Asche, ½ pundt miell i Norbye, 1 pundt miell i Wlldringsschie, 1 ½ pundt 3 ½ Lißp miell i Haßle og 1 fxr Salltt i Nauffre. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Jonn Oppegrd i Næß Oddenn er 1629 oppført med 2 pd Kornn i Sperbotten, 15 lißpd miell i Faaß, ½ pd miell i Søndre Setter, ½ pd miell i Askh, ½ pd miell i Nordbye, 1 pd miell i Wlldring, 1 ½ pd 3 ½ lißpd miell i Haßle og 1 fxring Salt i Naffrud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Joenn Oppegaard i Neeßodden Sogen er 1629 oppført med 1 fiering Salt i Oppegaard, 2 Pund Korn i Sparbottenn, 15 Lispd Mell i Foes, ½ Pund Meel i Sønndre Setter, ½ Pund Meell i Asch, ½ Pund Meel i Noerbye, 1 Pund Meel i Wldrinng, 2 Pd Meel i Hasle, 1 Lispd Kornn i Stocher, 16 Lispd Meel i Wildberrig, 1 fiering Salt i Nauerrud og 7 ½ Lispd Salt i Ruud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Joenn Oppegaard i Næssoddenn er 1629 oppført med 2 pund Korn i Sparbotten, 15 lißpund miell i Foes, ½ pund miell i Sønnder Brotto, ½ pund miell i Ask, ½ pund miell i Nordbye, 1 pund Miell i Wlleringh, 2 pund Miell i Haßle, 1 Lißpund Korn i Stocker, 15 ½ lißpund malt i Wildberrigh, 1 fxr Salt i Naffuerud, 7 ½ lißpund salt i Rud og 1 fxr Salt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 20 ß aff Joenn Jørennrud i Aaß Sougenn i Holding aff 4 lispund Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Joenn Oppegard i Neßsodden Sogen er 1630 oppført med 2 pund Korn i Sperbøtten, 15 lispund mel i Foes, ½ pund mel i Sønder Setter, ½ pund mel i Asck, ½ pund mel i Nordbye, 1 pund mel i Wllering, 2 pund mel i Hasle, 15 ½ lispund mel i Wildberg, 1 fxr saldt i Naffuerud, 7 ½ lispd salt i Rud og 1 fxr salt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Joenn Oppegard i Næßoddenn er 1631 oppført med 2 Pund Kornn i Sparbotten, 15 Lispund mel i Foes, ½ Pund mel i Seetter, ½ Pund mel i Aschk, ½ Pund mel i Norbye, 1 Pund mel i Wllerud, 2 Pund mel i Hasle, 15 ½ Lispund mel i Wilberrig, 1 fxr Salt i Naffuerud, 7 ½ Lispd salt i Rud og 1 fxr salt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Joenn Oppegaard i Neßsodden Sougen er 1632 oppført med 2 Pund Kornn i Sparbottenn, 15 Lispund Meell i Foeß, ½ pund Meell i Sønder Setter, ½ pund Meell i Asche, ½ pund Meell i Noerbye, 1 pund Meell i Wllerøed, 2 Pund Meell i Haßle, 15 ½ Lispund Meell i Wilbergh, 1 fx Salt i Naffuerud, 7 ½ Lispund Salt i Ruud og 1 fx Salt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Joenn Oppegaard i Neßsodden Preste Gieldtt er 1633 oppført med 2 pund Kornn i Sparbottenn, 15 Lispd Meell i Foes, ½ pund Meell i Søndre Setter, ½ pund Meell i Asche, ½ pund Meell i Noerbye, 1 pund Meell i Wllering, 2 pund Meell i Haßle, 15 ½ Lispd Meell i Wildberg, 1 fx Saltt i Naffuerud, 7 ½ Lißpd Saltt i Ruud og 1 fx Saltt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Joenn Oppegaard i Neßoddens Prestegield er 1634 oppført med 2 pund Kornn i Sparbottenn, 15 Lißpd mell i Foes, ½ pd mell i Sondersette, ½ pd Meell i Asche, ½ pd Meell i Noerbye, 1 pd Meell i Wllering, 2 pd Meell i Haßle, 15 ½ Lißpd Meell i Wildberg, 1 fx Saltt i Naffuerud, 7 ½ Lißpd Salt i Ruud og 1 fx Salt i Sundbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Joenn Oppegaard i Neßs Oddens Prestegield er 1635 oppført med 2 phd Korn i Sperbottenn, 15 linsp Miell i Foes, ½ phd Miell i Syndersette, ½ phd Miell i Asche, ½ phd Miell i Norbye, 1 phd Miell i Wllering, 2 phd Miell i Haßle, 2 phd Miell i Wilberg, 1 fxr Saltt i Naffsrud, 15 linsp Saltt i Ruud, 1 fxr Saltt i Sundbye, ½ phd Saltt i Arnes og 8 linsp Miell i Bye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jonn Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 2 phd Korn i Sparbottenn, 2 phd Mell i Haßßle, 2 phd Mell i Wilberg, ½ phd Mell i Ask, 15 Linsphd Mell i Foeß, ½ phd Mell i Setter, ½ phd Mell i Norbye, 8 Linsp Mell i Bye, 15 Linsp Saltt i Ruud, ½ phd Saltt i Aarneß, 5 Linsp Saltt i Sundboe og 5 Linsp Saltt i Noßßerøe. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Jonn Oppegaard i NeßsOddens Prestegield er 1636 oppført med 2 phd Korn i Sparboten, 2 P: miel i Hasle, 2 P: miel i Wilberg, ½ P: miel i Asche, 15 lispd miel i Foeß, ½ P: miel i Setter, 8 lispd miel i Bye, 15 lispd Salt i Rud, ½ P: Salt i AarAaeß, 5 lispd Salt i Sundbye og 5 lispd Salt i Narfurerø. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Jonn Oppegaard i Neßsoddens gield er 1637 oppført med 9 ½ Schpd 8 lispd i miel, Korn og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Jonn Oppegaard i Neßsoddens Sogenn er 1637 oppført med 7 ½ pd 3 lispd Korn og 1 ½ pd 6 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Jonn Oppegaard i Neßßoddenß Gield er 1637 oppført med 7 ½ pd 3 lispd miel og Korn og 1 ½ pd 6 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.