Person- og slektshistorie

Personbiografiene er ordnet alfabetisk på fornavn. Ved like navn vil normalt sett gårdstilhørigheten deretter være sorteringskriterie. Men siden det for Moss (og eventuelt andre) ikke nødvendigvis er noen gårdstilknytning for strandsitterne, er ikke dette absolutt.

For hver person er det angitt navn, en tidsperiode og en geografisk angivelse. Navnet vil være personens fornavn etterfulgt enten av et patronymikon, et gårdsnavn, et yrke eller en personlig status. Et patronymikon er farens fornavn med enten søn eller datter føyd til. Et gårdsnavn er i utgangspunktet ikke et personnavn, men en adresse. Så derfor er det lagt inn et på imellom for å angi dette.

Det bør også nevnes at alle navn er normalisert. Normaliseringen kan være noe tilfeldig, men likevel. Dog er alle navnene i regressene beholdt i sin opprinnelige form.