Anders [på]Børsum ( - )

Bruker av Børsum

Biografi

Anders er nevnt som bruker av Søndre Børsum i Ås fra 1628 til 1639.

Se også Børsum.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Anders Børsum, som fulgte etter Nils, eide ingenting i Børsum, men de 2 ½ lp i Dyster. Anders ble beskyldt for tiendesvik i 1636. Han var kirkeverge for Ås kirke 1638-39. Etter hans tid lå Børsum øde noen år, iallfall 1644-47.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Børsum Søndre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 198
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Anderß Børsemb i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med ½ fxr Mell i Dyster. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Anders Børsumb i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med ½ fxr Mell i Dyster. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Anderß Børßumb i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med ½ fx miel i Dyster. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Anders Børsemb i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med ½ fxr miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.