Aslak [på] Li ( - )

Bruker av Li

Biografi

Aslak er nevnt som bruker av Li i Kråkstad fra 1608 til 1611.

Se også Li.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Li Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 85
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 2 dr aff Aslack Liid i Krogstadt Sogenn aff 1 fix i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 Ort aff Aßlack Liid i Krogstad Sogen i Hollding aff 1 fxring meell Krogstad Kirckegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ortt aff Aßlach Liid i Krogstad Sogenn i Holdinng aff 1 fng tunge Kirchegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.