Christoffer Asbjørnsøn ( - )

Bruker av Melby

Biografi

Christoffer er nevnt som bruker av Melby i Nordby i Ås fra 1588 til 1611.

Se også Melby.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Et slektsledd seinere treffer vi neste bruker, Kristoffer Asbjørnsen, som hadde Melby iallfall 1588-1610. Barn: Håkon Frestad i Kråkstad, Dorte, gift med Paul Nordby Vestre, siden til Rør på Nesodden. I 1588 kjøpte Kristoffer ødegården Bakker i Kråkstad, som han overlot til sønnen Håkon på Nordre Frestad. En tid hadde Kristoffer lensmannsombudet i tinglaget. I 1591 var han med blant dem som forseglet fullmakten for de bønder som dro til Akershus og hyllet guttekongen Christian IV. Av jordegods eide Kristoffer 1 skippund i Eng i Rakkestad, 5 lispund i Bakker, 15 lispund i Haga i Kråkstad, 4 lispund i Rustad i Kråkstad og 10 lispund i Grødstad. Av dette godset gikk iallfall Bakker og Eng over til etterfølgeren Torer Melby, som bygslet Melby i 1611.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Melby Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 267
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 1 dr aff Christoffir Mellbye i Nordbye Sogenn i Holdinng aff 1 pd. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
1611 Landskatt 1611 Christoffir Mellbye i Aas sogen er 1611 oppført med 15 lispd Miell i Hage i Krogstad sogn, 1 fix Miell i Backir ibidem, 4 lispd Miell i Rudstad Ibidem, 1 pd Korn i Enng i Rackestad sogn og ½ pd Miell i Grødstad i Norbye sogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.