Christoffer [på] Li ( - )

Bruker av Li

Biografi

Christoffer er nevnt som bruker av Li i Kråkstad fra 1612 til 1640.

Se også Li.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Li Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 85
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 5 dr aff Chrestoffir Liid i Krogstad Sogen aff 1 fix: i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Annammid 1 & aff Chrestoffer Liid i Krogstadt Sogenn i Holldinngh aff 1 fxr. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ort aff Chrestoffer Liid i Krogstadt Sogenn i Holldinng aff 1 fxring. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
14/5 1631 Fogderegnskap Follo 1630-1631 Annammid 1 ½ ort aff Christopher Lid i Krogstad Prestegield i Holding aff 1 ½ fxring mel Kierckegoedtz. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 14. mai 1631.
14/5 1634 Fogderegnskap Follo 1633-1634 Annammid 1 ½ ort aff Christopher Lid i Krogstad Prestegield i Holding aff 1 ½ fring Miell Kierckegoedts. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1633 - 1/5 1634, datert 14. mai 1634.
3/5 1637 Fogderegnskap Follo 1636-1637 Anamit 2 ½ dr aff Effuenn Pedersønn af Lye Øddegaard i Krogstad Sogenn aff ½ fiering miel Kierchegoedtz Som Chrestopher Lye for hannem goedewilligenns Oploed i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 3. mai 1637.
3/5 1637 Fogderegnskap Follo 1636-1637 Annammid 1 ort aff Chrestopher Lye i Krogstad Sogenn i Holding aff 1 fiering miel Kierchegoedtz. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 3. mai 1637.
1/5 1640 Fogderegnskap Follo 1639-1640 Annammid 1 ½ ort aff Chrestopher och Søffren Lij i Krogstad Soggen i Holding aff 1 ½ fxr Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 1. mai 1640.