Endre Helgesøn (ca 1574 - ca 1667)

Bruker av Eldor

Født omkring 1574. Død omkring 1667.

Biografi

Endre er nevnt som bruker av Eldor i Ås fra 1616 til 1644. Endre er nevnt som bruker av Kroksrud i Frogn fra 1645 til 1667.

Se også Eldor og Kroksrud.

Referanser

I Ås bygdebok er han omtalt med følgende:.

I 1614 brukte Anders Eldor gården, men før 1616 var Endre Helgesen kommet hit. Han var sønn av Helge Simensen Børsum S. og bror av Størker Burum. Endre eide 2 lp i Børsum S, 1 lp i Mungerud i Enebakk og litt mer enn 1 lp salt i Karterud i Vestby. Hans sønner var Amund, som kom til Skipelle i Frogn, og Tore. I 1644 flyttet Endre til Kroksrud i Frogn, hvor han levde ennå i 1665, i 90-års alderen.

I Frogn bygdebok er han omtalt med følgende:.

Svend brukte til 1645, da Endre Helgesen f. ca 1574 tok hele gården i første bygsel og betalte 20 rd for dette. Men i 1650 fikk han en halvningsbruker, Rasmus Matsen, som var g.m. en datter av Amund Nord-Solberg, og disse to brukte nå Kroksrud sammen til Endres død ca 1667. Han var da 93 år gammel, og det var vel sønnen Thore som sto for den daglige driften.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Eldor Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 329
1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Kroksrud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 69
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Endre Eldoer i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 2 linsp Miell i Børsembs sønder, 1 linsp Miell i Mongerued i Ennerbach sogenn og 1 linsp 1 Remol Salt i Katterued i Wesbye sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Endre Eldor i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 2 Linsp Miell i Børsumb Sønnder, 1 Linsp Mell i Mungerued i Enneback Sogenn og 1 Linsp 1 Remoll Saltt i Katterud i Sesbye Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Endre Eldor i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 2 lispd miel i Børsumbs Søender, 1 lispd miel i Mungerud og 1 lispd 1 R: Salt i Koberud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Endre Eldor i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 4 lispd 1 Rem i miel og Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.