Even Pedersøn ( - )

Bruker av Li

Biografi

Even er nevnt som bruker av Li i Kråkstad fra 1636 til 1637.

Se også Li.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Li Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 85
3/5 1637 Fogderegnskap Follo 1636-1637 Anamit 2 ½ dr aff Effuenn Pedersønn af Lye Øddegaard i Krogstad Sogenn aff ½ fiering miel Kierchegoedtz Som Chrestopher Lye for hannem goedewilligenns Oploed i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 3. mai 1637.