Frans Wilhelm Jakobsøn Thome (1730 - ca 1812)

Bosatt på Moss

Født 1730 i Moss, døpt 6. juni i Moss kirke. Død omkring 14. mars 1812 i Christiania, begravet omkring 31. mars.

Sønn av Johan Jakob Thome ( - 1752) og Edel Marie Sybille Jochumsdatter Rich ( - 1757)

Gift omkring 1765 med Anne Wilhelmine Olsdatter Schierdal (ca 1743 - ca 1774)

Gift omkring 1782 med Christine Elisabeth Christensdatter Brochmann (ca 1758 - ca 1738)

Biografi

Frans Wilhelm er nevnt som bosatt i Moss fra 1730 til 1746.

Referanser

I Ovenstad er han nevnt med følgende:

Thome, Frantz Wilhelm. F. 3/6 1730 på Moss, døpt 6/6 d. å. Sønn av maj. Johan Jacob Thome og Edel Marie Sibylle Rieck. Konfirmert på Moss 17/4 1746. Kv.mest. ved 2. S.fjeldske nasj. drag.regt. i 1747. Blev siden vaktm. ved samme regt. Fenr. ref. 25/6 1755. Kr. pr.lnt. av drag.ene 20/6 1759. Gen.adj.lnt. hos gen.maj. H. E. Lützow 16/8 1758. Fungerte som regt.kv.mest. ved 1. norske feltdrag.regt. i Holsten 1758/62. Kpt. og kom.chef ved S.fjeldske gev. inf.regt. 28/7 1762. Maj.s kar. 22/1 1783 med anc. fra 21/10 1774. Maj. ved gren.komp.ne i Bergens garn. fra 1/10 1786, utn. 11/8 s. å. Forflyttet til de gev. gren.komp.er i Kr.sands garn. 16/3 1787. Ved den nye hærordn. fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. 29/5 s. å. satt som maj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. og chef for dettes 2. gev. gren.komp. Forsatt til 2. Akh. nasj. inf.regt. som maj. og chef for de 2 gev. gren.komper 5/3 1790. Obl.s kar. 31/7 1790 med anc. fra 28/5 s. å. Obersts kar. 29/12 1797. Avskjed 23/1 1801 med gen.maj.s kar. og 600 rdl. årl. pens. Død 14/3 1812 i Kr.ania. Begr. 31/3 s. å. Gift: 1) 1765 med Anna Wilhelmina Schierdal, døpt på Moss 30/9 1743, død 15/9 (24/7) 1774 i Fr.stad, datter av regt.kv.mest. Ole Schierdal (Skierdal). Ekteskapstillatelsen blev gitt 14/8 1765. 2) efter bevilling av 18/2 1782 på Abildsø med jfr. Christine Elisabeth Brochmann, døpt i Aker 31/8 1758, død 28/11 1738 kl. 8 morgen i Kr.ania, datter av kjøpmann i Kr.ania Christen Jørgenssøn Brochmann og 2. hustru Anne Margrethe Hegermann.

Hendelser

1949 Militærbiografier den norske hærs officerer, Hefte 16, St - Su Ovenstad, Olai: "Militærbiografier den norske hærs officerer", Thome, Frantz Wilhelm Ovenstad, Olai: "Militærbiografier den norske hærs officerer", Hefte 16, side 485
6/6 1730 Ministerialbok Moss 1725-1752 capt: Tomma og Edel Sibille Riches søn Frans Vilhelm døbt. Fadderne: oberstinde hr: Fiens, jomfru Plade, capt: Siversen, mester Jochum Rich og juncher Carl paa Mosse Jernverk SAO, Moss prestekontor, Kirkebøker, Ministerialbok nr I 1, 1725 - 1752, udatert.