Frantz Wilhelm von Følckersahm (1649 - 1713)

Eier av Evje

Født 15. oktober 1649 i Kurland. Død 5. juni 1713.

Gift med Edel Marie Sybille Frantzdatter von Marschalck ( - )

Gift med Else Eriksdatter Kaas ( - )

Biografi

Frantz er nevnt som eier av Evje i Rygge fra 1703 til 1713.

Se også Evje.

Referanser

I Rygge bygdebok er han omtalt som følger:

Disse solgte Evjegodset i mai 1703 til kommerseråd Gjord Andersen i Christiania, som i desember samme år overdro det til Frantz Wilhelm von Følckersahm, f 15. oktober 1649 i Kurland, d 5. juni 1713. Han kom til Norge for å bestyre Eidsvoll Værk, som eides av hertug Jacob av Kurland. Kaptein 1680, oberstløytnant i Trondhjem nationale infanteriregiment 1691, oberst og sjef for Smålenske nationale infanteriregiment 1693, generalmajor 1710. Eide også Kambo og ble boende der. Ved kongelig resolusjon 1708 fikk han skattefrihet på Evje. Gift 1) 1693 på Evje (hvor han betalte 50 rd i kopulasjonspenger) med Edel Marie Sybille von Marschalck, f 1663, d 4. oktober 1694. Gift 2) med Else Kaas, d 1729 i Aalborg, datter av Erik Kaas til Restrup og Bremersvold (1611-69) og Beate Fredriksdatter Reedtz.

Hendelser

1957 Rygge, Bind 1, Gårder og slekter Flood, Ingeborg: "Gårder og slekter", Evje Flood, Ingeborg: Rygge, Bind 1, "Gårder og slekter", side 237
Kristiania 18/2 1684 Riksarkivets diplomsamling Marte Jakobsdatter på dragonkvarteret Tveiten i Eidsberg ber i brev til feltmarskalk (Gustav Wilhelm) Wedel om at hennes mann Kristoffer Olssøn må antas som dragon. [Marte Jakobsdatter Tveiten, Gustav Wilhelm Wedel, Christoffer Olsøn Tveiten, Søren Halvorsøn Tveiten, Hans Olsøn, major Falkors, kaptein Budde, major Følkersam] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (III), Privatarkiv 327, Gods i Østfold, 18. februar 1684.
København 11/6 1687 Riksarkivets diplomsamling Christian Frederik Marschalcks pantebrev til sin søster Sofie Dorothea Marschalck grevinne Schack på Tønnøl gård og gods. (Christian Fredrik Marschalck, Sofie Dorothea Marschalck, Johan Frederik Schack, Frans Wilhelm von Følkersam, C. Grøn, J. Hasle, Joachim Manqinus, Lorens Jacobsøn Angel) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tøndel i Ørland, 11. juni 1687.
ca 1700 Riksarkivets diplomsamling En samling med ekstrakter og kopier av dokumenter fra tiden 1687-1698 angående Tønnøl gård og gods. (Avslutningen mangler) (Christian Fredrik Marschalck (1687 - 98), Sofie Dorothea Marschalck (1687-90), Johan Fredrik Schack (1688) (død mellom 1688 og 1690), Frantz Wilhelm von Følkersam (1690-98), G. Grøn (1692-97), J. Hasle (1697), Henrik Hein (1697), politimester Peter Paulsøn i Trondheim (1697), borger i Trondheim Peter Jouch på Elsetter (1697), forvalter på Tøndel mr Barner (1697), oberst Striche (1697), obristløytnant J. von Lemfort (1697-98), Erik Olsøn Fevåg (1697), Rasmus Høy (1697), Christ. Stockfleth (1698), N. Stub (1696), Jonas Solgaard (1696), fullmektig Ove Schielderup for C.F.M. (1696), W. Worm (1698), Else Lien tjenestepike på Sande (1698), Ludvig Olsøn (1698), Svend Knudsøn (1698), Mads Svendsøn (1698)) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tøndel i Ørland, udatert.
Evje 28/9 1701 Riksarkivets diplomsamling Restanseliste for arbeid og brenneved til Evje 1701. [Christopher Dilling øe, Olluff Christenß Baattner. Også nevnt Oluf Pederß (Thørnberg). Underskrevet Følchersam og Peder Claußen Nørholm.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 28. september 1701.
1702? Riksarkivets diplomsamling Kvittering for forpakter Ole Tørnbergs utbetalinger 1702. [Ole Pedersøn Tørnberg, obriste Følkersam, Guttorm Løken, W.? Habel, husmann Jens Jakobsøn Wadum ødegård] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, udatert.
Evje 5/9 1702 Riksarkivets diplomsamling Regnskap for (forpakter Ole) Tørnbergs inntekter og utgifter på vegne av Frantz Wilhelm von Følkersam. [Ole Pedersøn Tørnberg, Frans Wilhelm von Følkersam, Peder murmester, Mathias skomaker, Christen skomaker, postmester Søren Busch, skriver Thaulow] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 5. september 1702.
Evje 8/11 1702 Riksarkivets diplomsamling Kvittering for penger utbetalt av forpakter (Ole) Tørnberg. [Frans Wilhelm von Følkersam, Ole Pedersøn Tørnberg, Nils Larssøn tømrer, Rasmus Olsøn tømrer, Tore Olsøn tømrer, Tollef Olsøn tømrer] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1702.
Evje 8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Regnskap for (forpakter Ole) Tørnbergs inntekter og utgifter på vegne av Margrethe Bjelke 17. desember 1701 - 8. november 1703. [Margrethe Bjelke, Johan Fredrik Marschalck, Frans Wilhelm von Følkersam, kommerseråd Gjord Anderssøn i Christiania, lagmann Berg på Moss, borgermester Solgaard, Ole Paulsøn Kubberød, Ingebret Clemmetsøn Nallumb, Peder Nilsøn Støtvik, Nils Støtvik, Halle Støtvik, Guttorm Fløgstad, Halvor Balke, Peder Haugen, Hans Haugen, Erik Dalen, husmann Jens Jakobsen ved Sande, Guttorm Løken, Peder murmester på Moss, Nils Stabel på Moss, Nils Strand, Ole Unum, Anders Haredal, Amund Jenssøn på Moss, sagmester Jakob Anderssøn på obristinne Vinds sag, Knut Dilling, Jakob Fiulstad, borgermester Peder Claussøn Nørholm, Kolbjørn Nallum, Peder Kure, Kirsten sal Hans Eriksøn på Moss, Halvor Tronvik, Jens Øra, Ole Botner, Ole Pedersøn Tørnberg] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
8/11 1703 Riksarkivets diplomsamling Regnskap for (forpakter Ole) Tørnbergs inntekter og utgifter på vegne av Franz Wilhelm von Følkersam 28. juni 1702 - 8. november 1703. [Frans Wilhelm von Følkersam, Jakob Roer på Moss, Christoffer Dillingøy, lagmann Berg, Jon Christensøn Botner, Jens Øra, skipper Johan Anderssøn i Christiania, Peder murmester på Moss, Mathias skomaker, Christen skomaker på Moss, postmester Søren Busch, sorenskriver Thulow, Nils dragon på Moss, Jon Torgersøn, Svend Ørehuset, Ole Øre, Arne Nøkkeland, Halvor Balke, Peder Nordre Kure, Rasmus Tronvik, Ole Pedersøn Tørnberg] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 8. november 1703.
1701 Riksarkivets diplomsamling Kvittering for utbetaling på vegne av Frantz Wilhelm von Følkersam 1701, med refusjonskvittering 9. januar 1701. [Frans Wilhelm von Følkersam, Iver Bau, Jon Kallum, Hans Eriksøn] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, udatert.
30/10 1702 Riksarkivets diplomsamling Regning for varer til oberst (Frantz Wilhelm von) Følkersam 1702. [Frans Wilhelm von Følkersam] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 30. oktober 1702.
Kristiania 12/9 1702 Riksarkivets diplomsamling Regning for varer til oberst (Frantz Wilhelm von) Følkersam 1702. [Frans Wilhelm von Følkersam, korporal Helge Alby, Henning Bøy, kommerseråd Gjord Anderssøn] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 12. september 1702.
København 25/11 1702 Riksarkivets diplomsamling Mette von Løwenhielm kvitterer for mottatte penger fra Frantz Wilhelm von Følkersam. [Mette von Løvenhielm, Frans Wilhelm von Følkersam, grevinne Schachel, jomfru von Følkersam] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 25. november 1702.
23/9 1702 Riksarkivets diplomsamling Regning for sølvknapper til oberst (Frantz Wilhelm von) Følkersam 1702. [Frans Wilhelm von Følkersam, David Stielke] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 23. september 1702.
Trondheim 5/4 1704 Riksarkivets diplomsamling Brev fra J. (?) Hanssøn til Frantz Wilhelm von Følkersam. (J. Hanssøn, Frans Wilhelm von Følkersam, Ove Schielderup, borgermester Glad) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tøndel i Ørland, 5. april 1704.
Trondheim 5/4 1704 Riksarkivets diplomsamling Brev fra J. (?) Hanssøn og A. Opdal angående oberst (Christian Frederik) Marschalcks bo. (J. Hanssøn, A. Opdal, Christian Fredrik Marschalck, etatsfiskal Ove Schielderup, Frans Wilhelm von Følkersam) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tøndel i Ørland, 5. april 1704.
udatert 170. Riksarkivets diplomsamling Regning for innkjøp av varer for Frantz Wilhelm von Følkersam. [Frans Wilhelm von Følkersam, Ole Pedersøn Tørnberg, Else Kaas, Kjønnik Frost] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, udatert.
Vister 22/1 1706 Riksarkivets diplomsamling Makeskifte mellom Frantz Wilhelm von Følkersam og Sigvard Jørgen Akeleye. Akeleye får 2 skippund 1 skinn i Østre Vister i Skiptvet sogn og 1 skippund 12 lispund i Skallerud. et pantekrav for 15 lispund i Kjos i Skiptvet med en halv foss, samt 309 riksdaler i kontanter. Følkersam får 3 skippund 15 lispund i Kambo i Rygge prestegjeld, 1 skippund tunge i Kile, 1 skippund tunge i Rød i Såner sogn, 0,5 skippund i Mørk i Såner, 0,5 skippund i Kolsrød i Vassbygda i Rygge sogn. Medutstedt av Anders Larssøn Spydeberg, prest i Spydeberg, Erim Torkelssøn Skog, Hans Kristensøn Smit, kapellan i Rygge og Moss, og Nils Stabel på Moss.(Franz Wilhelm von Følkersam, Sivert Jørgen Akeleye, Ingeborg Jensdatter Lund, Else Kaas, Anders Larssøn Spydeberg, Erik Torkelsøn Skog, Hans Christensøn Smit, Nils Stabell) (Østre Vister i Skiptvet, Skallerud i Skiptvet, Kjos i Skiptvet, Kambo i Moss, Kile i Moss, Kolsrød i Moss, Rød i Såner, Mørk i Såner) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 1. januar 1701.
Christiania 5/11 1707 Riksarkivets diplomsamling Brev til oberst (Frantz Wilhelm von) Følkersam om odelsretten til Akeleye-godset. (Frantz Wilhelm von Følkersam, sorenskriver Thaulow, ???) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (I), Privatarkiv 327, Teksnes i Våler, 5. november 1707.
Risum 13/7 1708 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (fogd) H(ans) Knutssøn til Frantz Wilhelm von Følkersam om salg av Nøkkeland. (Frans Wilhelm von Følkersam, fogd Hans Knutsøn, løytnant Akeleye, Ole Pedersen Tårneberg) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (I), Privatarkiv 327, Nøkkeland i Moss, 13. juli 1708.
Kambo 18/7 1708 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (Frantz Wilhelm von) Følkersam til Johan Høyer, toller på Moss, om bruk av Nøkkeland. Tilskrevet Johan Høyers svar, datert Moss 18. juli 1708. (Frans Wilhelm von Følkersam, toller Johan Høyer) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (I), Privatarkiv 327, Nøkkeland i Moss, 18. juli 1708.
Risum 1/9 1708 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (fogd) H(ans) Knutssøn om besiktigelse av Nøkkeland. (Frans Wilhelm von Følkersam, fogd Hans Knutsøn, toller Johan Høyer) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (I), Privatarkiv 327, Nøkkeland i Moss, 1. september 1708.
Nøkkeland 1/9 1708 Riksarkivets diplomsamling Besiktigelse av Nøkkeland i Rygge sogn etter krav fra Frantz Wilhelm von Følkersam. (Frans Wilhelm von Følkersam, sorenskriver Henrik Thaulow, lensmann Jens Larsen, Lars Alby, Jørgen Reier, Peder Orkerød, Helge Odderød, Christoffer Skipping, Jens Nes, Henrik Diriksøn Altenborg, Nils Stabel, toller Johan Høyer, Hans Knudsøn, mr Habel) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (I), Privatarkiv 327, Nøkkeland i Moss, 1. september 1708.
Kambo 30/3 1709 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (Frantz Wilhelm von) Følkersam til visestattholderen om ulovlig skoghogst ved Kambo, med tilsvar fra visestattholder Johan Vibe datert Kristiania 4. april 1709. (Frans Wilhelm von Følkersam, Johan Vibe, stattholder Gyldenløve, visestattholder Høyer, fogd Hans Knutsøn, vegmester Bøyesen) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 30. mars 1709.
Kambo 28/7 1710 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (Frantz Wilhelm von) Følkersam til de deputerte i Slottsloven om ulovlig skoghogst ved Kambo, med Slottslovens svar datert Akershus slott 28. juli 1710. (Frans Wilhelm von Følkersam, visestattholder Johan Wibe, vegmester Bøyesen, amtmann Wærnskjold, fogd Hans Knutsøn, B. Achelael?) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 28. juli 1710.
Kambo 5/1 1713 Riksarkivets diplomsamling Frantz Wilhelm von Følkersam kunngjør at han har til hensikt å selge Kambo med tilhørende gods, og at han herved varsler alle odelsberettigede. (Franz Wilhelm von Følkersam, Sivert Gabrielsøn Akeleye, Nicolas Bergh, Jens Larssøn, H. Thaulow, Ole Asbjørnsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 5. januar 1713.
Kambo 5/1 1713 Riksarkivets diplomsamling Frantz Wilhelm von Følkersam kunngjør at han har til hensikt å selge Kambo med tilhørende gods, og at han herved varsler alle odelsberettigede. (Franz Wilhelm von Følkersam, Sivert Gabrielsøn Akeleye, Nicolas Bergh, Jens Larssøn, H. Thaulow, Ole Asbjørnsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 5. januar 1713.
Kambo 28/3 1713 Riksarkivets diplomsamling Frantz Wilhelm von Følkersam inngår avtale med Søren Kristofferssøn, borger og handelsmann på Moss, om grensene mellom Mosseskogen, Kile, Åvangen og Nøkkeland. Medutstedt av Nils Stabel og Søren Kristenssøn Randers, borgere og handelsmenn på Moss. (Franz Wilhelm von Følkersam, Søren Christoffersøn, Nils Stabell, Søren Christensøn Randers) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 28. mars 1713.
Christiania 12/12 1714 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Wilhelm de Tonsberg til visestattholder Johan Vibe om ulovlig skoghogst ved Kambo, med svar fra (visestattholder Frederik) Krag datert Kristiania 14. desember 1714. Tilskrevet av Else Kaas rett kopi. (Wilhelm de Tonsberg, visestattholder Johan Vibe, visestattholder Fredrik Krag, Else Kaas, H. Thaulow) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 12. desember 1714.
Etter 1713 Riksarkivets diplomsamling Utdrag av dom angående arven etter Sigvard Gabriel Akeleye og Gustav Wilhelm Storms innløsing av Kambo, samt Østre Vister, Skallerud og Kjos i Skiptvet sogn. RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, udatert.
Holleby 14/2 1716 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Gustav Wilhelm Storm om innløsning av Kambo gård og gods. RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 14. februar 1716.
Holleby 15/2 1716 Riksarkivets diplomsamling Skriv om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av Bredal rett kopi. [Lenßmanden paa Moss Jens Larß:, Hanß Alfßen og Raßmus Smed, boende paa Moss.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 15. februar 1716.
Kambo 7/7 1716 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Else Kaas, enke etter (Frantz Wilhelm von) Følkersam, til Gustav Wilhelm Storm om eventuell odelsløsning av Kambo gård. (Franz Wilhelm von Følkersam, Else Kaas, Gustav Wilhelm Storm, Sivert Jørgen Akeleye, J. Hasle, N. Bergh) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 7. juli 1716.
Holleby 4/8 1716 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Gustav Wilhelm Storm om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av Jens Larssøn og Hans Alfssøn rett kopi. [Lenßmanden Swend Arweß:.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 4. august 1716.
Dilling tingstue 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Sorenskriver Henrik Thaulows skriv om sak på Dilling tingstue mellom Gustav Wilhelm Storm og Else Kaas om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av H. Areboe rett kopi. RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Dilling tingstue 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Sorenskriver Henrik Thaulows skriv om sak på Dilling tingstue mellom Gustav Wilhelm Storm og Else Kaas om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av Gustav Wilhelm Storm rett kopi. RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Dilling tingstue 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Utskrift fra domsprotokollen om sak på Dilling tingstue mellom Gustav Wilhelm Storm og Else Kaas om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av H(enrik) Thaulow rett kopi etter protokollen. [foged Peder Friis, bøigdelenßmand Olle Røer, Hellie Støtvig, Olle Buberg, Joen Kure, Christen Ammendrød, Hagen Skallerøe, Halfvor Aas, Jil Dyre og Morten Uhrestad, procurator Nielß Snog, Jens Larß: og Hans Alfß:, Syffver Jørgen Acheleye] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Dilling tingstue 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Utskrift fra domsprotokollen om sak på Dilling tingstue mellom Gustav Wilhelm Storm og Else Kaas om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av W(ilhelm) de Tonsberg rett kopi. [foged Peder Friis, bøydelensmand Ole Røer, Helge Støtvig, Ole Buberg, Joen Kurøe, Christen Amundrøe, Haagen Schallerøe, Halvor Aas, Jil Dyre og Morten Uhrestad, procurator Niels Snog, Jens Larßen og Hans Alfsen, Syver Jørgen Acheleye] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Holleby 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Gustav Wilhelm Storm om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet av H. Areboe rett kopi. [Maren Larsdatter, Lensmand Jens Larsen, Hans Alfsøn, Erick Andersen.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Holleby 3/11 1716 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Gustav Wilhelm Storm om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet svar fra Ole Pederssøn Tornberg. [Maren Larsdatter, Lensmand Jens Larsen, Hans Alfsøn, Erick Andersen.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 3. november 1716.
Moss 14/9 1717 Riksarkivets diplomsamling Stevning til Fredrikstad og Tønsberg lagting i sak om innløsning av Kambo gård og gods, samt makeskifte av Øvre Vister, Skallerud og Kjos i Skiptvet. [Assessor Nicolas Bergh, sorenskriver Hendrich Thaulow, Sigward Acheleye, Halfvor Røe, Larß Wold, Christen Gribßrøe, Anderß Roßneß, Christopher Oterstad, Ole Hougeneß, Baltzer Nore og Nielß Røer.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 14. september 1717.
25/1 1718 Riksarkivets diplomsamling Stevning til Fredrikstad og Tønsberg lagting i sak om innløsning av Kambo gård og gods. [sorenskriver Henrich Thaulous arvinger.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 25. januar 1718.
30/6 1718 Riksarkivets diplomsamling Lagtingsdom i sak om innløsning av Kambo gård og gods, Østre Vister og Skallerud og Kjos i Skiptvet. [Brix Hanßøn, Per Kubberud, Anthoni Claußen, Halvor Pederßøn, Erich Eskildßøn, Niels Orefiord, Peder Carst... og Ole ...tenßøn, fuldmegtig Anders Biering, sorenskriver sal Henrich Thaulow, Jens Hansen, Sigward Acheleyes arvinger, Halvor Røe, Lars Wold, Christen Gribsrøe, Anders Rosnæs, Christopher Otterstad, Ole Haugenes, Baltzer Nore og Niels Røer, lensmand Ole Sørenßen i Rygge sogn, fuldmegtig Albrecht Kruse, procurator Niels Snog, Hans Alfßøn, Erich Anderßen, Olle Tørneberg, Marj Hansdaatter, Sigvard Jørgen Acheleye, Ingeborg Jensdatter Lund, Nicolas Bergh, prost Hr Anders Lauridtzen Spidberg, Hr Hans Christenßen Smit, sr Niels Stabel, J. Bertelsen, Lars Albye, Jørgen Rejer, Tore Refsnæs, Amund Koch, Peder Erichßen og Joen Halvorßen, justisraad Niels Wernschiolds fuldmegtig Hieronimus Jensen, bøide lensmand Ole Fredßer, Olle Sørrenßen, Laers Olßen Roer, Hans Nielsen Rosnes, Olle Jonßen Kure, Halvord Balche, Peder Melløes, Lars Vold, Anders Uhrstad, sal Syfver Gabriel Acheleyes arvinger, Maria Elisabet Acheleye, tiener David Nielsen Schiøt, Rasmus Anderßen, Svend Arfveßen, Elling Nielßen, Arfve Jonßen, Ølegaard Maria Acheleye, procurator Søfren Løchstøe, Jens Larßen, Olle Asbiørnßen.] [Kambo med underliggende Kiil, Røed i Sogner sogn, Mørch i Sogner sogn, Kaelsrøed i Wasbøgden, Ramberg saug.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 30. juni 1718.
Moss 30/6 1718 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Nikolas Berg angående sak om innløsning av Kambo gård og gods. [Frantz Wilhelm von Følckersam, Sigvard Jørgen Acheleye, Else Kaas, Sivert Gabriel Acheleye, Maria Elisabeth Acheleye, Øllegaard Maria Acheleye, Gustav Wilhelm Storm.] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 30. juni 1718.
17/12 1718 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Løchstør (prokurator for Else Kaas) angående sak om innløsning av Kambo gård og gods. RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 17. desember 1718.
4/2 1719 Riksarkivets diplomsamling Stevning til Overhoffretten i sak om innløsning av Kambo gård og gods. (Gustav Wilhelm von Storm stevner Else Kaas) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 4. februar 1719.
24/4 1719 Riksarkivets diplomsamling Overhoffrettsdom i sak om innløsning av Kambo gård og gods, Østre Vister, Skallerud og Kjos i Skiptvet. (Hans Blixencrone, Giord Andersen, Nicolai Svartz og Martin Bentzen) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 24. april 1719.
19/6 1719 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Løchstør (prokurator for Else Kaas) angående sak om innløsning av Kambo gård og gods. Tilskrevet svar fra Gustav Wilhelm Storm datert Bjølsen 27. juni 1719. (Gustav Wilhelm Storm) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 19. juni 1719.
16/10 1719 Riksarkivets diplomsamling Skriv fra Gustav Wilhelm Storm angående sak om innløsning av Kambo gård og gods. (Ole Jochumsen, Christian Grønbech, Christopher Halvorsen, Ole Hansen Tobel, Johan Madlart, Jens Larsen, Christen Christensen, Christopher Mortensen, Nicolas Berg, Jochum Rich, Søren Løchstør, Nicolay Pind...) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 16. oktober 1719.
21/3 1720 Riksarkivets diplomsamling Utdrag fra Høyesterettsdom i sak om innløsning av Kambo gård og gods. (Else Kaas, Gustav Wilhelm Storm, Lauritz Munch) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 21. mars 1720.
4/5 1720 Riksarkivets diplomsamling Skriv om at Høyesterettsdom i sak om innløsning av Kambo gård og gods er forevist, og at løfte om å overholde dommen er gitt. (Else Kaas, Gustav Wilhelm Storm) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 4. mai 1720.
8/9 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Gustav Wilhelm Sundt (skal være Storm) til Else Kaas. (Else Kaas, Gustav Wilhelm Storm) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 8. september 1720.
Hafslund 9/9 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Niels Werenskiold til Else Kaas. (Niels Werenskiold, Else Kaas) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 9. september 1720.
Kambo 27/9 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Else Kaas til fogden om besiktigelse og taksering av Kambo. Tilsvar fra Margrete Holst, enke etter fogd Peder Friis, datert 20. september 1720. Tilsvar fra Gustav Wilhelm Storm datert Bjølsen 1. oktober 1720. (Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas, lensmann Ole Sørensen i Rygge, Margretha Holst sal Peder Friises) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 27. september 1720.
Moss 11/10 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Gustav Wilhelm Storm til Else Kaas om Kambo. (Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 11. oktober 1720.
Christiania 30/11 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra (prokurator) Løchstør til Else Kaas om Kambo. (Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas, Løchstør) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 30. november 1720.
Christiania 14/12 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Wilhelm de Tonsberg til "kjære søster" Else Kaas om Kambo. (Wilhelm de Tonsberg, Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas, Hagerup) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 14. desember 1720.
Kambo 17/12 1720 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Else Kaas til fogd Hans Thaulow om Kambo. Tilskrevet at lensmannen har overlevert brevet til Gustav Wilhelm Storm, datert Risum 18. deseber 1720. Tilskrevet svar fra Gustav Wilhelm Storm, datert Bjølsen 21. desember 1720. (Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas, fogd Hans Thaulow, lensmann Ole Sørensen i Rygge, Johan Nielsen) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 17. desember 1720.
Christiania 11/1 1721 Riksarkivets diplomsamling Brev fra Løchstør til Else Kaas om Kambo. (Gustav Wilhelm Storm, Else Kaas, Løchstør) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (II), Privatarkiv 327, Kambo i Moss, 11. januar 1721.
26/1 1728 Riksarkivets diplomsamling Frederik 4. stevner på vegne av Anna Maria von Kocken, enke etter generalmajor (Arve Christian) Storm, lagmann i Skien Gjert Lange til høyesterett for en dom som lagmannen avsa 14. august 1727 i en sak mellom Anna Maria von Kocken og geheimeråd (Frederik Christian) Adelers arvinger om en skadeløseforsikring som Christian Mecklenburg ga til generalmajor Storm 9. mai 1706. [kong Fredrik 4, Anna Maria von Kocken, generalmajor Arve Christian Storm, lagmann i Skien Gjert Lange, sal geheimeråd Fredrik Christian Adeler, sal major Christian Mecklenburg, borgermester Mathias Lykke, rådmann Nils Hersulsøn Veile, byfogd Hans Krag, Else Kaas, sal generalmajor Følkersam] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (III), Privatarkiv 327, Fossum jernverk, 26. januar 1728.