Gunhild [på] Gryteland ( - )

Bruker av Gryteland

Biografi

Gunhild er nevnt som bruker av Gryteland i Kråkstad fra 1635 til 1636.

Se også Gryteland.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er hun ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Gryteland Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 28
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Gunild Grydelannd i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 fxr Saltt i Grydelannd. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Gunild Grydelannd i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 fxr Saltt i Grydelannd?. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Gunild Grydelannd i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 1 fx Salt i Ryr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Gunild Grydeland i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 1 fxr Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.