Halvor [på] Boger ( - )

Bruker av Boger

Biografi

Halvor er nevnt som bruker av Boger i Ski fra 1619 til 1626.

Se også Boger.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Boger Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 226
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Olluff Nielsenn paa Follo for hannd Belaa Haluord Bougers daatter. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
24/3 1626 Landskatt 1624 Halduor Bouger i Krogstad Prestegield er 1624 oppført med 17 ½ lispd i Bouger, 15 lispd i Hollt og 1 ½ lispd sallt i Børsemb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Halduor Boug i Krogstad Prestegield er 1625 oppført med 17 ½ lißpd Tunge i Bouger, 15 lißpund tunge i Hollt og 1 ½ lißpd sallt i Børesemb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Halduor Boug i Krogstad Prestegield er 1626 oppført med 17 ½ lißpd tunge i Boug, 15 lißpund Tunge i Hollt og 1 ½ lißpd sallt i Børresemb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.