Jens Svendsøn ( - 1726)

Bruker av Gryteland

Død 1726.

Gift med Synne Hansdatter ( - 1741)

Barn:

Biografi

Jens er nevnt som bruker av Gryteland i Kråkstad fra 1706 til 1726.

Se også Gryteland.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han nevnt med følgende:

Fra omkring 1700 har vi sikker greie på eierne. I 1706 overtok Jens Svendsen gården; gift med Synni Hansdatter (fra Jar?). Han døde 1726. Skiftet etter ham viser at han var en rik mann; stor besetnining: 25 storfe, meget sølv, stort innbo; samlet formue ca 1000 rdl, en ganske stor formue efter den tids pengeverdi.
5 barn:
1. Svend Jensen, f. 1700, overtok Gryteland 1741.
2. Hans Jensen, f. 1701, kom til Jaer.
3. Torkjel Jensen, f. 1707, kom til Bjørven i Hobøl.
4. Ragnhild, gift med Svend Sørum.
5. Siri, f. 1706, gift med Vebjørn Rasmussen Myrer.
Enken beholdt gården til sin død 1741.

Hendelser

1934 Kråkstad bygdebok, Bind II, Gårdshistorien Østlid, Martin: "Kråkstad bygdebok, Bind II, Gårdshistorien", Gryteland Østlid, Martin: "Ås bygdebok, Bind II, Gårdshistorien", utgitt av Kråkstad kommune, side 28