Karen Rasmusdatter ( - )

Borgerenke på Moss

Gift med Søren Pedersøn ( - før 1683).

Biografi

Karen er nevnt som borgerenke på Moss 1683.

Referanser

Hendelser

18/1 1683 Skifteprotokoll Fredrikstad 1683 Søffren Pedersøn borger Vdj Fredrichstad. Arvinger var enken Karen Rasmusdaater og tuende sønner. Nettoformue i skifte var på vel 696 rd. SAO, Fredrikstad, Skifteprotokoll 1 (1676-1686), side 118b.