Lars [på] Mørk ( - ca 1653)

Bruker av Mørk

Død omkring 1653.

Gift med Ingeborg [på] Mørk ( - )

Biografi

Lars er nevnt som bruker av Nordre Mørk i Såner fra 1624 til 1653.

Se også Mørk.

Referanser

I Vestby bygdebok er han nevnt med følgende:

I 1624 ble gården overtatt av Lauritz Mørk, som trolig må ha vært en sønn av Harald. Han overtok da også en del av farens jordegods i forskjellige gårder og eide i Mørk nordre først 12 lispund salt, noe senere 17 og i 1634 hele 1 ½ skippund og endelig i 1647 2 skippund, dvs så å si alt. Han kalles likevel lenge leilending, og det betry selvsagt at en del av gården da var på andre hender. Det var da en sag på dette Mørk, som sto "på kongens grunn", som det vanligvishet. Harald mått betale grunnleie ved bruk av denne.
Hans eiendom i andre gårder varierer noe i forhold til hva faren eide. Det betyr vel at han ikke var hans enearving. Ellers synes han også å ha skaffet seg ny eiendom, f.eks. 7 ½ lispund salt i Grøterud, 4 lipund i Arnestad etc.
Det er opplyst at han døde alt i 1653 eller noe før. Han etterfulgtes iallfall en tid av Kirsten Mørk eller Burud, som kan være en datter av ham og hans hustru (?) Ingeborg. Ingeborg eide både i 1653 og -57 omtrent hva Lauritz hadde eid før.

Hendelser

1976 Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", Nordre Mørk Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", utgitt av Vestby kommune, side 861
2/11 1623 Landskatt 1622 Lauritts Morck i Wesbye Prestegield er 1622 oppført med 17 lispund Sallt i Morck, 20 &r Smør i Ambeck ibid, 1 pund 2 ½ lispund Salt i Kinde ibid og 4 lispund Malt i Børreßemb i Aassogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
13/10 1624 Rosstjeneste 1624 Lauris Morch i Wesbye Prestegieldtt er 1624 oppført med 12 lispd Salt i Morch og 1 lispd och 1 Remoll Salt i Salt Kiedelfoden. RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Rosstjeneste 1624-26, Follo, datert 13. oktober 1624.
29/6 1624 Landskatt 1623 Lauritz Morck i Weßsbye er 1623 oppført med 17 lispund sallt i Morck, 30 Biß& Smør i Ambeck, 4 lispd mallt i Bøereßemb og 1 pund 2 ½ lispd sallt i Kinnde. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
13/2 1627 Landskatt 1625 Lauridtz Morch i Weßsbye Prestegield er 1625 oppført med 1 pund 9 lißpd salt i Morch, 1 Spannd smør i Ambeck, 4 lißpd malt i Børresemb, 1 pd 2 lißpd salt i Kinnde og 1 lißpd 1 Re: sallt i Salltkiellsoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 dr aff Laurs Morch i Weßbye Prestegield aff Morch saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Laurs Morch i Weßbye Prestegield er 1626 oppført med 1 pund 9 lißpd sallt i Morch, 1 Spand smør i Ambech, 4 lißpund Mallt i Børesemb, 1 pund 2 lißpd sallt i Kinnde og 1 lißpd 1 R sallt i Salltkieldsoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Annammid 2 dr i landskatt 1626 aff Lauridtz Morch aff ehnn saug. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tøltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Laurs Morch i Weßsbye Prestegield er 1626 oppført med 1 pund 9 lißpund sallt i Morch, 1 Spannd smør i Ambech, 4 lißpund Malltt i Børresemb, 1 pund 2 lißpd salltt i Kinnde og 1 lißpd 1 R salltt i Salltkiedellsoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr aff Laurs Morch i Weßbye Prestegield aff Morch saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Lauritzs Morch i Weßbye Prestegielld er 1627 oppført med 1 pd 9 Lißpd Salt i Morch, 1 Spand Smør i Annbeck, 4 Lißpd Maltt i Borßemb, 1 pd 2 Lißpd Salt i Kind og 1 Lißpd 1 R Salt i Saltkielsoden. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 dr aff Lauridtz Morch i Weßbye Prestegield aff Morch saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Laueritzs Morck i Weßßbye Prestegielld er 1628 oppført med 1 pd 9 Lispd Saltt i Morck, 1 Spand Smør i Ambech, 4 Lißpd Thunge i Boeresemb, 1 Pund 2 Lispd Saltt i Rud og 1 Lißpd 1 Re Saltt i Saltkiællsødden. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Lauridtz Mørck i Wesbye Prestegieldt er 1628 oppført med 1 pd 9 Lispund Salt i Mørck, 1 Spand Smør i Ambeck, 4 Lispd malt i Børresem, 1 pd 2 Lißpd Saltt i Kinnd og 1 Lispund 1 Rem Salt i Saltkielldsoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annammid 6 dr 18 ß i landskatt 1628 aff Lauridtz Mørck aff enn Saug i Wesbye Gielld hand bruger. Samt 2 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Lauridz Mørck i Wæsbye Prestegieldt er 1629 oppført med 1 pd 9 Lispd Salt i Mørck, 1 Spannd Smør i Ambeck, 4 Lispd malt i Børresemb, 1 pd 2 Lispd Salt i Kinnde og 1 Lispd 1 Rem Salt i Saltkiellsodenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Annammid 6 dr i landskatt 1629 aff Lauritz Mørck i Wæsbye Prestegieldt aff en Saug hand bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 12 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Lauridtss Morck i Wesbye Prestegield er 1629 oppført med 1 pund 9 lißpd Salt i Morch, 1 pund 2 lißpd Salt i Kinde, 1 Lißpund 1 Rem Salt i Saltkedelsoedenn, 4 Lißpund miell i Børsemb og 1 Spannd Smør i Ambeck. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (feskatt) 1629 Lauridtzs Morch i Weßbye Prestegield betaler ½ dr i offisersskatt (feskatt) 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (feskatt), Follo fogderi, 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Lauritz Morch i Weßbye Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pund 9 Lispd Salt i Morch, 12 Lispd Saltt i Kinnde, 1 Lispd 1 Reemol Salt i Saltekiedellsoten og ½ Pund Smøer i Ambech. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Annammid 2 dr i landskatt 1629 aff Laurids Morch aff eenn Saug i Wesbye prestegieldt hannd bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Lauridtz Morck i Wesbye Prestegielld er 1630 oppført med 1 pund 9 lispund saldt i Morck, 12 lispund saldt i Kind, 1 lispd 1 R salt i Saldtkiedelsoedn og ½ spand smør i Ambeck. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Annammid 1 dr i landskatt 1630 aff Lauridtz Morck aff en Saug hand bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tøldter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Lauridtz Morchk i Weßbye Prestegield er 1631 oppført med 1 Pund 9 Lispd salt i Morchk, 1 Lispd 1 Rem salt i Sæettenn, 1 Spannd smør i Anbechk og 4 Lispd malt i Børsemb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Lauridzs Morck i Weßsbye prestegieldtt er 1632 oppført med 1 ½ Pund Salt i bete Morch, 4 Lispund Malt i Børßemb og 1 Spand Smør i Ambech. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Lauritzs Morch i Weßsbye Preste Gieldtt er 1633 oppført med 1 ½ pund Salt i Morch, 4 Lispd Malt i Børsemb og 1 Spand Smør i Ambech. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Lauridtz Morch i Veßsbye Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 ½ pund Salt i Morch, 4 Lißpd malt i Børsemb og 1 Spand Smør i Ambech. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Lauridts Morch i Weßsbye Prestegield er 1635 oppført med 1 ½ phd Salt i Morch, 4 linsp Malt i Børsemb, 1 Spand Smør i Ambech og 7 ½ linsp Salt i Graterued. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Lauredts Mork i Weßsbye Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ phd Saltt i Mork, 7 ½ Linsp Saltt i Garterued, 4 Linsp Maltt i Børsumb og 1 Spand Smør i Ambeck. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Laurets Morck i Weßsbye Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Laurdts Morck i Weßsbye Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ phd Saltt i Morck, 7 ½ lispd Saltt i Grøterud, 4 lispd malt i Børsumb og 1 Spand Smør i Ambech. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Laureds Morck i Weßsbye Prestegield er 1637 oppført med 2 ½ Schpd 1 ½ lispd Smør og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Laureds Morck i Weßsbye Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Lauredz Morck i Weßsbye Prestegield er 1637 oppført med 4 lispd malt og 1 ½ pd 7 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Lauredz Morck i Wesbye Prestegield er 1637 oppført med 4 lispd miel og 1 ½ pd 7 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Annammid 2 dr i landskatt 1631 aff en Saug i Weßbye Prestegield som Lauridtz Morchk bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thøldter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Annammid 2 dr i landskatt 1632 aff en Saug i Weßsbye prestegieldtt som Lauritzs Morch bruger. Samt 1 dr ½ ort for derpaa ehr Skorenn 15 thølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Annammid 2 dr i landskatt 1633 aff en Saug i Weßsbye Preste Gieldtt Som Lauridzs Morch bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Annammid 1 dr i landskatt 1634 aff en Saug i Veßsbye Preste Gieldtt som Lauridtz Morch bruger. Samt 1 dr ½ ort for derpaa ehr Skorenn 15 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Annammid 1 dr i landskatt 1635 aff en Saug i Weßsbye Prestegield Som Lauredts Morch bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 2 ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug i Weßsbye Prestegield som Lauredz Morch bruger. Samt 3 Ort for derpaa ehr Skorenn 1 ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug i Weßsbye Prestegield som Lauredz Morck bruger. Samt 4 ½ Ort for derpaa ehr Skorenn 1 ½ ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug i Wesbye Prestegield Som Laureds Morck bruger. Samt ½ dr 6 ß for derpaa ehr Skorenn 1 ½ ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.