Ole [på] Kolstad ( - )

Bruker av Kolstad

Biografi

Ole er nevnt som bruker av Kolstad i Såner fra 1600 til 1628.

Se også Kolstad.

Referanser

I Vestby bygdebok er han antagelig nevnt med følgende:

Den ble i 1578 betegnet som ødegård og i 1600 som ¼ gård. Likevel synes gården på den tid å ha bestått av 2 bruk med Oluf Kolstad som eier eller bruker av det ene (fram til 1623) og Ossmund Kolstad av det andre. Begge solgte i 1611 en del brenneved til nederlandske skippere som kom med sine skip til Son.

Hendelser

1976 Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", Kolstad under Gate Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", utgitt av Vestby kommune, side 592
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Anamit 2 dr aff Erick Kiernn, Anders Ambeck, Tholleff Belterudt, Peder Laugboe, Hogenn Husebye och Oluff Kaallstadt i Weßbye Sogenn wdj Dombrouff. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.