Peder [på] Fjell ( - )

Bruker av Fjell

Biografi

Peder er nevnt som bruker av Fjell i Nesodden fra 1625 til 1628.

Se også Fjell.

Referanser

Hendelser

3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Peder Fielld i Aaß Prestegield aff Fielld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Peder Fielld i Aaß Prestegield aff Fielld saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 6 ½ Rix daller 1 ort aff Peder Fielld i Neßodden for hand haffuer Skaarit nogle Ringe boerd till Huußbehouff paa en affdøempt Saug, Jmod Kong Mayts breff. Huorfor hand haffuer affsoendt och giffuet J Breffbrud Otte Ørtuge och 13 & Søllff. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Peder Field i Aaß Prestegield aff Field saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.