Peder T. [på] Krosser ( - )

Bruker av Krosser

Biografi

Peder er nevnt som bruker av Krosser i Kroer fra 1591 til 1627.

Se også Krosser.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Den neste leilendingen vi kjenner ved navn er Per Krosser. I 1591 forseglet han fullmakten for de tre menn av Ås som skulle til Akershus og hylle Christian IV. Han satt visst med gården til 1627. Vi har seglet hans bevart. Farsnavnet begynte med en T. Per eide jordegods i Uldal i Eidsberg, i Stensrud i Våler og i Bjersrud i Kråkstad. I 1611 skar han 30 tylvter på saga i fossen.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Krosser Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 566
1611 Landskatt 1611 Peder Kroßßie i Aas sogen er 1611 oppført med 1 pd Miell i Wlffuedall i Edzberg S:, 7 ½ lispd Miell i Biørnsrud i Krogstad S: og 7 ½ lispd Kornn i Stennsrud i Waalesogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Peder Kroßßie i Aas sogenn er 1612 oppført med 1 pundt Miell i Vlffuedall i Edtzberig S:, 7 ½ Lispdt Miell i Biørnsrud i Krogstad S: og 7 ½ Lispdt Kornn i Stientzrud i Walesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Peder Kroßir i Aas sogen er 1613 oppført med 17 ½ Lispund Miell i Wlffuedall i Edtzberig S:, 7 ½ Lispund Miell i Biertzsrud i Krogstad soegn og 7 ½ Lispund Kornn i Stientzrud i Walesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Peder Kroßßir i Aas sogenn er 1614 oppført med 17 ½ lispd Miell i Wlffuedall i Edzberigs:, 7 ½ lispd Miell i Biertzrud i Krogstad S: og 7 ½ lispd Kornn i Stientzrud i Walesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
12/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Peder Kroßir er 1615 oppført med 17 ½ lispd Miell i Wlffuedall, 7 ½ lispd Miell i Bierttzrudt og 7 ½ lispd Kornn i Stentsrud. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 351K, Jordebok 1615 Vernøe kloster, datert 12. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Peder Kroßßir i Aas sogen er 1618 oppført med 17 ½ lispd Miell i Wlffuedall i Edzberg Sogenn, 2 ½ lispund Miell i Biertzrud i Krogstad sogen og 7 ½ lispd Kornn i Stennzrud i Walle ßßogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.