Rasmus [på] Børsum ( - )

Bruker av Børsum

Biografi

Rasmus er nevnt som bruker av Børsum i Ås fra 1613 til 1614.

Se også Børsum.

Referanser

I Ås bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Børsum Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 178
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 2 dr aff Raßmus Børeßemb for hanndt Slog Halduordt Furo itt Slag paa Mundenn. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.