Sebjørn [på] Mellegård ( - )

Bruker av Mellegård

Biografi

Sebjørn er nevnt som bruker av Mellegård i Kråkstad fra 1608 til 1609.

Se også Mellegård.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Mellegård Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 160
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Sebiørnn Mellgrd for løes Leigiermaall. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.