Simen [på] Børsum ( - )

Bruker av Børsum

Biografi

Simen er nevnt som bruker av Nordre Børsum i Ås fra 1628 til 1645.

Se også Børsum.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Etter ham fulgte Simen Børsum, fra 1629 til ut i 1640-årene. Krigstida tok hardt på Børsum som på mange gårder, og Simens gård ble liggende øde etter ham i slutten av 1640-årene.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Børsum Nordre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 179
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 1 ½ dr aff Simon Børßin i Aaß sogenn i Holding aff 1 ½ schippd Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
1/5 1634 Fogderegnskap Verne kloster 1633-1634 Annammid 1 ½ dr aff Simen Børßumb i Aaß Sogen i Holding aff 1 ½ pund Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1633 - 1/5 1634, datert 1. mai 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Simen Børsemb i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 fxr Saltt i Wester Schofftestaed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Simen Børsumb i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 fxr Saltt i Wester Schoftestaed. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Simen Børsumb i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 fx Salt i Wester Schofftestad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Simen Børsemb i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 fxr Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
2/5 1637 Fogderegnskap Verne kloster 1636-1637 Annammid 1 ½ dr aff Simen Biørsumb i Aaß Sogenn i Holding aff 1 ½ schippdt Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 2. mai 1637.