Svend [på] Gryteland ( - )

Bruker av Gryteland

Biografi

Svend er nevnt som bruker av (Store?) Gryteland i Kråkstad fra 1639 til 1640.

Se også Gryteland.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Gryteland Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 28
29/10 1639 Unionsskatt mikkelsmesse 1639 Suend Grydeland i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd Miell. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1639, datert 29. oktober 1639.
22/12 1639 Unionsskatt jul 1639 Suend Grydeland i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 1 ½ pd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1639, datert 22. desember 1639.
29/9 1640 Unionsskatt mikkelsmesse 1640 Suend Grydelannd i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd miel och 3 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1640, datert 29. september 1640.
9/11 1640 Unionsskatt martini 1640 Suend Grydeland i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 1 ½ pd miel och 2 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Martini 1640, datert 9. november 1640.