Svend Toresøn ( - )

Bruker av Vassum

Biografi

Svend er nevnt som bruker av Vassum i Frogn fra 1625 til 1638.

Se også Vassum.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Svend, som overtok i 1625, var visstnok hans sønn. Et par år tidligere hadde Svend måttet bøte nesten 7 daler fordi han i slagsmål hadde gitt Jakob Kaksrud et knivstikk i armen. Han brukte til 1638.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Vassum Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 348
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 6 1/2 dr 1 & aff Suennd Wadzenn for hannd stack Jacup Kaxrudt i hanns arm med en Kniff. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 ½ dr aff Suennd Wadsemb i Aaß Sougenn i Holding aff 1 pund malt, till Cronen, Noch aff en ødegrd der Vnnderliggende som schylder Aarlign till Froenn Kierche 1 fiering salt och till Lesemesteren i Christiania 1 fiering. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.