Synne Hansdatter ( - 1741)

Bruker av Gryteland

Død 1741.

Datter av Hans Nilssøn ( - ca 1682) og Gunhild Tommesdatter (ca 1633 - 1734)

Gift med Jens Svendsøn ( - 1726)

Barn:

Biografi

Synne er nevnt som bruker av Gryteland i Kråkstad fra 1726 til 1741.

Se også Gryteland.

Referanser

I Vestby bygdebok er han nevnt med følgende:

I 1669 ble Hvidsten kjøpt av Hans Nielsen(?). Han overtok selv driften av gården, som dermed ble bondegods. Foruten Hvidsten eide han også Grøstad – 1 skpd, kjøpt 20/2 1665. I oppgaven fra 1679 nevnes en liten flomkvern på Hvidsten. I 1682 ble Hans stevnet for ikke å ha fulgt orderen om kjøring av stein til Vinger festning.
Samme året døde Hans fra hustru Gunhild Tomasdatter, f. 1633 eller -34 – d. her 1734, og 2 døtre: 1) Synne, g.m. Jens Svendsen, Grydeland, 2) Anne, g.m. Anders Andersen, Galby. Ved skiftet samme år arvet enken 1 ½ skpd, mens ½ skpd ble «børnegods». Gården betegnes også da som rytterfrigård og fri for odelsskatt.

I Kråkstad bygdebok er han nevnt med følgende:

Fra omkring 1700 har vi sikker greie på eierne. I 1706 overtok Jens Svendsen gården; gift med Synni Hansdatter (fra Jar?). Han døde 1726. Skiftet etter ham viser at han var en rik mann; stor besetnining: 25 storfe, meget sølv, stort innbo; samlet formue ca 1000 rdl, en ganske stor formue efter den tids pengeverdi.
5 barn:
1. Svend Jensen, f. 1700, overtok Gryteland 1741.
2. Hans Jensen, f. 1701, kom til Jaer.
3. Torkjel Jensen, f. 1707, kom til Bjørven i Hobøl.
4. Ragnhild, gift med Svend Sørum.
5. Siri, f. 1706, gift med Vebjørn Rasmussen Myrer.
Enken beholdt gården til sin død 1741.

Hendelser

1974 Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn", Hvidstein Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn", utgitt av Vestby kommune, side 405
1934 Kråkstad bygdebok, Bind II, Gårdshistorien Østlid, Martin: "Kråkstad bygdebok, Bind II, Gårdshistorien", Gryteland Østlid, Martin: "Ås bygdebok, Bind II, Gårdshistorien", utgitt av Kråkstad kommune, side 28