Rundreise i Costa Rica

Fra 20. januar til 1. februar 2018

En boa i en buske i Tortuguero nasjonalpark (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 23/1 2018).