Rundreise i Egypt

Fra 20. oktober til 29. oktober 2019

Mye mennesker på tur til Kheopspyramiden. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 21/10 2019).