Rundreise i Marokko (Syd-Marokkos perler)

Fra 28. mars til 7. april 2019

På vei over høye Atlas i tåken på toppen. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 3/4 2019).