Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Passering av myrområde (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 3/7 2020).