Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Ørterhøvda som vi er på vei til (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 4/7 2020).