Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Nordre Langvann. Her og ved Sinober var eneste steder jeg så andre mennesker! (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 13/8 2020).