Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Våtmyr hvor stolpen sto i kanten av myra. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 13/8 2020).