Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

En god del vann i bekker og myrer. Tror dette er Damputtbekken. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 15/8 2020).